קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקים

בעמוד זה נעדכן בכל עת מידע חשוב והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:

***כל האמור כאן הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא ***

התו הסגול לעסקים

רשת ביטחון כלכלית לעסקים ועצמאים בתקופת הקורונה

סיוע במימון חיבור לתשתית אינטרנט בסיב אופטי

הנחה בארנונה לעסקים

מענק שימור עובדים

מענק לעידוד תעסוקה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד התיירות

בנקים