קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקים

בעמוד זה נעדכן בכל עת מידע חשוב והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:

***כל האמור כאן הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא ***

מוקד חירום לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה באמצעות מעוף, מוקד חירום טלפוני לסיוע לעסקים בהתמודדות עם השפעות של נגיף הקורונה במספר: 2062*

התו הסגול לעסקים

מענק לעידוד תעסוקה

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (פעימה שלישית) 

הלוואה בערבות המדינה

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד התיירות

בנקים 

משרד המשפטים