קישורים מהירים להתמודדות עם המשבר לבעלי עסקים

בעמוד זה נעדכן בכל עת מידע חשוב והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:

***כל האמור כאן הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא ***

התו הסגול לעסקים

מענק שימור עובדים

מענק לעידוד תעסוקה

הלוואה בערבות המדינה

מיזמים עסקיים לסיוע לעסקים קטנים 

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים (פעימה שלישית) 

מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

משרד התיירות

בנקים