שאלות ותשובות בנושא המשבר לבעלות ובעלי עסקים

בעמוד זה נעדכן בכל עת תשובות לשאלות נפוצות והנחיות להתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם התפרצות הנגיף:

***כל האמור כאן הוא לשם הנגשת המידע לציבור ואין בו כדי להוות הנחיה הסותרת את התקנות והכללים שנקבעו בנושא ***

המידע עודכן נכון ל-30.6.2020 בשעה

מוקד חירום לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה באמצעות מעוף, מוקד חירום טלפוני לסיוע לעסקים בהתמודדות עם השפעות של נגיף הקורונה במספר: 8794*

התו הסגול לעסקים

סיוע לעסקים: מענקים, מימון ואשראי 

כדי לזרז את חזרתם של דורשי העבודה לשוק העבודה ולצמצם את הפגיעה במשק, יוענק תמריץ כספי למעסיקים אשר יקלטו או יחזירו לעבודה עובדים אשר הוצאו משוק העבודה בתקופת המשבר או בסמוך לתחילתה ולא השתלבו מחדש בשוק העבודה.

מענק סיוע למגזר העצמאים והמגזר העסקי – פעימה רביעית

ב-29.6.2020 הכריזו רה"מ ושר האוצר על תכנית שתכלול מענקים מיוחדים עד לגובה 400 אלף ₪, לעסקים שמחזורם עד 20 מיליון ₪, שנפגעו בהיקף של 60% לפחות בחודשים מאי-יוני, עד לגובה 15-10% מהמחזור. 

כמו כן, הוחלט להרחיב את מעגל העסקים שיקבלו את הסיוע גם לעסקים שמחזורם הוא עד 100 מיליון ₪ ושנפגעו בהיקף של 80% לפחות בחודשים אלה. 
עצמאים עד למחזור של 300,000 ₪ בשנה יקבלו גם הם מענק נוסף, כפול בהיקפו ביחס לפעימה הקודמת. בנוסף לכך, ישונו הקריטריונים לקבלת מקדמות מ-20% ל-40%, ביחס לפעימה השלישית.
פרטים נוספים באשר למענק ולמועד הגשת הבקשות יעודכנו בדף זה כשיתפרסמו. 

מענק השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים קטנים - פעימה שלישית

מענק ייעודי לעסקים קטנים (עד מחזור של 20 מיליון ש"ח), שמחזור המכירות שלהם נפגע משמעותית בחודשים מרץ-אפריל (מרץ עד יוני עבור עסקים שמדווחים למע"מ על בסיס מזומן ועיקר ההכנסות שלהם מתקבלות בשוטף + 30 ומעלה), כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, במטרה לסייע בכיסוי ההוצאות הקבועות. 
 • המענק יינתן גם לעמותות שמוגדרות כמוסד ציבורי זכאי
 • המענק יוכל להגיע עד לסך של 400 אלף שקל, כתלות במידת הירידה בפעילותו
 • ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים עד ה-10.8.2020
 • על המענק לא יחול מע"מ בהתאם להחלטת ועדת הכספים

מענק סיוע מיוחד לעצמאים - פעימה שניה

בהמשך לפעימה ששולמה בחודש אפריל, יועבר מענק סיוע ייעודי לעצמאים שהיקף פעילותם ירד בהיקף של 25%  לפחות בחודשים מרץ-יוני. 
המענק, שיכנס ישירות לחשבון הבנק יהיה בשיעור של 70% מההכנסה החייבת החודשית הממוצעת, ועד לסכום של 10,500 ש"ח. 
 • בקבוצה זו נכללים גם שכירים בעלי שליטה
 • ניתן להגיש בקשות למענק דרך אתר רשות המיסים עד ה-12.7.2020 

מענק סיוע מיוחד לעצמאיים - פעימה ראשונה

המענק יינתן מטעם רשות המיסים בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בשל התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. 

 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 16,000 ₪:
  6,000 ₪ או 65% מההכנסה החודשית, הנמוך מבינהם.
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 16,000 ל-20,000 ₪:
  יקבלו בין 3,000 ל-6,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [75%×(16,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-6,000

הקלות בתשלום ארנונה עסקית

ניתן פטור מלא מתשלום ארנונה עסקית לחודשים מרץ, אפריל ומאי בשנת 2020. 
 • נכסים שמוחרגים ולא יהיו זכאים להנחה או לפטור מתשלום הארנונה כוללים: 
  בנקים וחברות ביטוח, מקום למכירת מזון, בית מרקחת, חנות אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה וכן מעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים.
 • לרשות המקומית ניתנה אפשרות להעניק הנחה כוללת של 25% בתשלום על הארנונה העסקית השנתית לשנת 2020, במקום פטור מלא לשלושה חודשים.

הלוואה בערבות המדינה

הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים עם מחזור שנתי של עד 400 מיליון ₪ שנפגעו מההשלכות של המשבר במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.
תנאי המסלול לנפגעי התפרצות הנגיף:
 • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית ממוצעת של פריים + 1.5%
 • אפשרות לדחיית החזרים של עד 12 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
 • ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)
 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
 • פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לטיפול בבקשה - מקסימום 7 ימי עבודה
 • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה
 • סכום ההלוואה בהתאם למחזור השנתי של העסק עד 16% מהמחזור ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪
הגשת הבקשה היא בהליך פשוט וידידותי של הרשמה ישירות דרך אתר הקרן בערבות מדינה.
הבקשה תישלח באופן מיידי לבנק לפי בחירתך ונציג הבנק ייצור קשר להמשך טיפול בתוך יום עסקים אחד.

תנאים לקבלת ההלוואה והסיוע: עוסק פטור/עוסק מורשה/חברה/שותפות/אגודה שיתופית/עמותה עם מחזור עסקים של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות הנגיף.

סיוע מיוחד בליווי והגשת בקשה לקרן: מערך מעוף מציע לעסקים סיוע מיוחד הכולל ייעוץ וליווי בהגשת בקשות להלוואה בעלות סמלית של 117 ₪

הקלות והנחיות לפתיחת עסקים

באילו תנאים אני יכול לעבוד?

 

 
 

עסקים יוכלו להגדיל את מספר העובדים, עד ל-100 אחוזים ממצבת העובדים - בתנאים אלו

ניתן להגיע למקום עבודה סגור לצורך תחזוקה ותיקונים דחופים.

הקלות נוספות לעסקים

עובדים

הבהרות לגבי עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום (חל"ת) בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה>>

המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה:
 • אישור על תקופת העסקה ושכר (בל/1514) – יש למלא טופס זה עבור כל עובד. אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות התפרצות הנגיף. כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה - יש לרשום שתאריך סיום החל"ת אינו ידוע.
 • טופס 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 עבור כל העובדים. טופס 100 הוא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 ניתן לבצע מכל מערכת שכר.

עצמאים שזכאים לקבלת דמי אבטלה
צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים), תשל"ב-1972 קובע שבסוגי עבודות מסוימים ובתנאים מיוחדים, עובדים עצמאים ייחשבו כעובדים שכירים לעניין תשלום ביטוח לאומי. הפרטים המלאים מופיעים בתוספת הראשונה של הצו.
  • העברת החזרי מס בהיקף כולל של כמיליארד ₪
  • מועד הגשת הדוחות השנתיים ובקשות להחזרי מס למס הכנסה לשנת 2019 נדחה בחודש נוסף, עד לסוף חודש יולי, עם ואפשרות להגשה מקוונת.
  • מקדמות וניכויים למס הכנסה - לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב. כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות הנגיף, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה. 
  • בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.
  • תתאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לחודש בו עובדים יצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, וגם בעת חזרת העובד מחל"ת, אם יקבל רכב מהמעסיק במהלך החודש.
   פרטים נוספים באתר רשות המיסים.
  • ביטול קנסות פיגור שהוטלו על עוסקים שהגישו דיווחים למע"מ באיחור של עד 5 ימים בתקופת הקורונה.

 

 • ביטוח לאומי 
  • עדכון לעצמאיים בנוגע להפסקת ההקלות בסגירת תיק ותיקון מקדמות
  • הקלות לעובדים עצמאיים בתקופת משבר הקורונה 
  • דחיית מועד הדיווח ותשלום דמי הביטוח של מעסיקים עבור העובדים שבחל"ת עד ל-15/7/2020
  • הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים
  • מקדמות – עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:
   • את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות
   • ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה
   • יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:
    • קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.
    • נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.
    • שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.
    • שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת. 
 • רשות האכיפה והגבייה (ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות):
  • המענקים לעצמאים (פעימה ראשונה ושנייה) יהיו מוגנים מעיקול
 • כבאות והצלה -
  • החזר אגרת רישוי אירוע חד פעמי שבוטל בהמשך להגבלות משרד הבריאות על התכנסות של יותר ממאה איש. 
  • דחייה תשלום אגרת רישוי עסקים בשלושה חודשים לכלל העסקים הקטנים בישראל, לאולמות אירועים ולבתי מלון. 
  • דחיית תיקון ליקויים בשלושה חודשים בבתי חולים, בעסקים טעוני רישוי ובתי מלון. 
  • בחינת פערים קיימים ומתן אורכה לביצוע הדרישות לעסקים ללא אישור סידורי כבאות משנת 2019 ככל שאין חשש לסכנה מידית לחיי אדם.
  • אי ביצוע ביקורות במהלך שנת 2020 בכלל העסקים טעוני הרישוי המחזיקים באישור סידורי כבאות, וזאת בהסתמך על הצהרה של האחראי כי מערכות החירום בעסק מתוחזקות ותקינות בהתאם לחוקים.
  • "תיק בקליק" – שירות מקוון חדש שנועד להקל על בעלי עסקים. במסגרת שירות זה ניתן יהיה לקבל פרטי תיק עדכניים ובכלל זה סטטוס דרישות, הערות מפקח ומסמכים נלווים.
 • רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
  • הקפאת ביטוחים: מבוטח שיפנה ויבקש להשבית את פוליסת הביטוח שלו, חברת הביטוח תהיה רשאית להשבית את פוליסת שלו, על אף שהדבר לא צוין במפורש בפוליסת הביטוח מראש. חברת הביטוח תפרט בפני המבוטח אלו כיסויים היא יכולה לבטל ואת ההחזר הכספי שהוא ייהנה ממנו.
  • דחיית מועד הכניסה של המעסיקים הקטנים (4-10) לרפורמה בתהליכי סליקת הכספים: במטרה להקל בתקופה זו על המעסיקים הקטנים במשק הוחלט לדחות את מועד המעבר שלהם לדיווח ממוכן על הפקדת תשלומים לקופת גמל מ-21 ליוני 2020 ל 21 בפברואר 2021. 
  • שליחת יתרות פיצויים למעסיק על ידי המסלקה: הרשות תאפשר למסלקה הפנסיונית לאמת הרשאות לקבלת מידע על יתרות פיצויים שנתן מעסיק לגורם מתפעל לצורך קבלת מידע על יתרות פיצויים של עובדי המעסיק. כיום מעסיקים מתקשים בקבלת מידע על יתרות פיצויים מגופים מוסדיים שכן התהליך עובד באופן ידני בגופים המוסדיים.

בנקים 

מתווה אחיד לדחיית תשלומי הלוואות לעסקים קטנים, אשר אומץ על ידי כל הבנקים:
 • דחייה של עד 6 חודשים, בהתאם לשיקול דעת הבנק
 • התשלומים יידחו לסוף תקופת ההלוואה
 • ללא מגבלה על סכום ההלוואה
 • הדחיה תבוצע ללא חיוב בעמלה
 • הריבית על התשלומים הנדחים לא תעלה על שיעור הריבית בחוזה ההלוואה. יודגש, כי דחיית התשלומים כרוכה בריבית על תקופת הדחיה. לכן, טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה (מבחינת עלות הריבית, סכום חיוב חודשי לחיוב לאחר הדחייה, וכד'), על מנת לקבל החלטה מושכלת

מי זכאי?

 • עסק עם מחזור פעילות שנתי של עד 25 מיליון ₪ שנפגע כתוצאה מהמשבר ואשר יש לו הלוואות קיימות בבנק
 • ההלוואות של העסק נפרעו בצורה סדירה עד ל-28.2.2020 במהלך שנה שקדמה למועד זה, וצפוי כי הוא יצלח את המשבר ויוכל לעמוד בהחזר ההלוואה לאחר המשבר

ניתן להגיש בקשה לבנק לדחיית תשלומי הלוואה, בהתאם למתווה זה, עד לתאריך 31.7.2020.

הקלות נוספות בבנקים

הושהו הגבלות על לקוחות ועל חשבון הבנק שלהם בשל שיקים שחזרו בשל היעדר כיסוי, החל מתאריך 4.3.2020 ועד התאריך 22.6.2020. משמעות ההשהיה היא ששיק שהופקד החל מהתאריך האמור וחזר מחמת היעדר כיסוי מספיק, לא יובא בחשבון בספירת השיקים לצורך הטלת הגבלה לפי החוק. במערכת איתור החשבונות המוגבלים באתר האינטרנט של בנק ישראל תוצג הבהרה, שעל פיה שיקים שחזרו בתקופת ההשהיה לא נכללים במידע המוצג במערכת, ועל מקבלי השיקים לקחת עובדה זו בחשבון בבואם לקבל תשלום בשיק. כמו כן, צ'קים שסורבו בתקופה זו לא ייספרו במניין הצ'קים שמעליו חייב בנק להודיע על כך למי שמבקש להצטרף כבעל חשבון או מיופה כוח, ולא ייספרו במניין הצ'קים שמעליו הבנק שולח התראה לבעלי החשבון, למיופי הכוח ולמורשי החתימה בו. יודגש, כי למרות שהחשבון לא יוגבל, המידע על אירוע ההחזרה מועבר למערכת לשיתוף נתוני אשראי, שעל בסיס המידע שבה מחושב דירוג האשראי של הלקוח ששילם באמצעות השיק שחזר. כמו כן, למרות שבתקופת ההשהיה לא יוגבלו חשבונות, לגבי שיק שלא כובד ניתן יהיה בהמשך לפתוח הליך לגבייתו באמצעות ההוצאה לפועל. 


לכן, על מנת למנוע ככל הניתן מצב של שיקים חוזרים, מומלץ לבדוק את כל הוראות התשלום ולוודא כי יש כיסוי מספיק לכלל התשלומים הצפויים. במידה ולא, כדאי לבחון עם הבנק אפשרויות של הגדלת מסגרת אשראי או לקיחת הלוואה דרך הקרן בערבות מדינה או ישירות מול הבנק, או הגעה להסדר לדחייה או פריסה של תשלומים. 

 • בכל ההלוואות שהועמדו במסגרת הקרן להלוואות בערבות מדינה עד ליום 14 במרץ 2020, הבנק יוכל לאשר דחייה חד פעמית מצטברת של עד 3 חודשי גרייס על תשלום קרן ההלוואה לעסקים שנקלעו לקשיי תזרים כתוצאה מהשפעות התפרצות הנגיף. ניתן לבקש זאת בפנייה ישירה לבנק שדרכו התקבלה ההלוואה.
 • בתאריך ה-15.03.2020, הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל אישר לבנקים להגדיל ללקוח את מסגרת האשראי (אוברדראפט) באופן חד צדדי, באותם תנאים בהם ניתנה המסגרת הקיימת, ובכך להקל על לקוחות שיקלעו לקשיים תזרימיים, או שעלולים לחזור להם שיקים מחוסר כיסוי. בנק שיעשה זאת יציג ללקוח מסמך המתעד את הגדלת המסגרת, גובה המסגרת החדשה ושיעור הריבית שיחול עליה.
 • בנקים רבים מציעים הלוואות לעסקים קטנים ובינוניים, שנקלעו לבעיית נזילות עקב המצב – במסגרת הקרן לעסקים קטנים שמפעילה המדינה (כאמור לעיל), ובתוכניות עצמאיות ייעודיות שבנקים יצרו לטובת עסקים.
אילו הטבות ניתן לקבל מהרשויות המקומיות בעקבות התפשטות הנגיף?
מלבד הפטור מארנונה עסקית (בתנאים המפורטים בראש הדף), רשויות מקומיות רבות פרסמו שורה של הקלות והטבות לבעלי עסקים ברשות. ניתן למצוא מידע נוסף באתר "המיזם הלאומי 265" ובאתרים ו/או דפי הפייסבוק של הרשויות המקומיות.
בנוסף, רשויות מקומיות מעודדות את התושבים לעשות קניות בעסקים מקומיים, ומנגישות להם את מגוון האפשרויות לעשות קניות בבית בלי לצאת מהבית. לפרטים נוספים