מדד ידידותיות הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים

כחלק מבחינת מצב האשראי, ועל מנת לעודד את המודעות והתחרותיות בתחום האשראי לעסקים קטנים ובינוניים, אנו מפרסמים מדד שיגדיר את רמת הידידותיות של בנקים לעסקים קטנים ובינוניים

פרסום מדד מיוחד בעקבות משבר הקורונה:

מדד הידידותיות של הבנקים לעסקים קטנים ובינוניים – לשנת 2020 >>

מהן מטרות המדד?

 • לאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי מרכיבי המדד תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעיל וזול יותר.
 • להעלות את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הוא מקבל בבנק ויעודד את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם בהתאם למרכיבי המדד. 

מתודולוגיה:

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול ארבעה תחומים:

 1. אשראי - היקף האשראי וריבית ביחס לסיכון.
 2. עלויות תפעול ועמלות.
 3. סקר שבייעות רצון של עסקים.
 4. משוב יועצים פיננסים.

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים.


הדירוג הסופי משקלל את ארבעת הפרמטרים הבאים:

 1. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי –20%

 2. יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – 20%

 3. שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות) – 30%

 4. סקר שביעות רצון של עסקים - 15%

 5. משוב יועצים פיננסים – 15%


תוצאות המדד – לשנת 2020:

(נתוני הדוחות הכספיים של הבנקים לשנת 2020)
 • דירוג מעודכן
 1. ​מזרחי טפחות
 2. מרכנתיל
 3. לאומי
 4. פועלים
 5. הבינלאומי
 6. דיסקונט

לפירוט המדד המלא: 

מדדים קודמים: