דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מהן מטרות המדד?

 • לאפשר לכל בנק לבחון את עצמו ביחס לבנקים אחרים בביצועיו לפי מרכיבי המדד תוך עידוד התחרות למתן שירותים יעיל וזול יותר.
 • להעלות את המודעות בקרב העסקים לשירותים אותם הוא מקבל בבנק ויעודד את העסקים לבצע השוואה לבחירת הבנק הכי כדאי עבורם בהתאם למרכיבי המדד. 

מתודולוגיה:

המדד מדרג את הבנקים תוך שקלול ארבעה תחומים:

 1. אשראי - היקף האשראי וריבית ביחס לסיכון.
 2. עלויות תפעול ועמלות.
 3. סקר שבייעות רצון של עסקים.
 4. משוב יועצים פיננסים.

תחומי האשראי ועלויות התפעול מתבססים על הנתונים המפורסמים בדוחות הכספיים של הבנקים.

הדירוג הסופי משקלל את חמשת הפרמטרים הבאים:

 1. היקף האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי –20%

 2. יחס הריבית לסיכון האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – 20%

 3. שיעור הרווחיות מהכנסות שאינן ריבית (עמלות שונות) – 20%

 4. סקר שביעות רצון של עסקים - 20%

 5. משוב יועצים פיננסים – 20%

תוצאות דירוג המדד לשנת 2023:

 1. מרכנתיל
 2. ​מזרחי טפחות
 3. לאומי
 4. פועלים
 5. דיסקונט
 6. בינלאומי

לפירוט המדד המלא: 

ארכיון דירוג של מדדים קודמים:

נספחי מתודולוגיה - ארכיון:


 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.