מענק שימור עובדים

מענק שימור עובדים

מעסיקים, אל תפספסו את ההזדמנות לקבל מענק
אם המשכתם להעסיק עובדים בתקופת המשבר

הודעה על פתיחת האפשרות להגשת בקשות עבור עסקים שקיבלו תשובות מרשות המיסים מיום ה-24.8.2021 ואילך

שימו לב! הגשת בקשות לתכנית זו הסתיימה ב-31.8.2021, אולם, בשל עיכובים בקבלת תשובות מרשות המיסים על הזכאות למענק עבור החודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, הוחלט לאפשר לעסקים שלא הגישו עדיין בקשה למענק ושקיבלו תשובות מרשות המיסים מיום ה-24.8.2021 ואילך, להגיש בקשה למענק.

האפשרות להגשת בקשה תישאר פתוחה עד ה-15.01.2022 עבור העסקים הבאים:

 • עסקים שכבר קיבלו מכתב החלטה מרשות המיסים (בתנאי שהתאריך על המכתב הוא לאחר ה-24.8), יצרפו את מכתב ההחלטה לבקשה בנוסח המצורף כדוגמה ויזינו את הנתונים בבקשה בהתאם לאישור של רשות המיסים.
 • עסקים שטרם קיבלו תשובה משום שבקשותיהם עדיין נמצאות בהשגה או בערעור מול רשות המיסים, יצרפו לכך אסמכתה (למשל צילום מסך מתוך האזור האישי ברשות המיסים), היכן שנדרש לצרף את מכתב ההחלטה, ויגישו את יתר הבקשה כרגיל תוך הזנת הנתונים בהתאם להשגה או הערעור שהגישו. עסקים אלו נדרשים לשלוח את מכתב ההחלטה מרשות המיסים, לכשיתקבל, לכתובת המייל Shimur.Ovdim@economy.gov.il תוך 14 ימים מיום קבלת המכתב.

נא קראו בתשומת לב את ההנחיות להגשת הבקשה.
לשאלות או בירורים נוספים יש לשלוח דוא"ל לכתובת: Shimur.Ovdim@economy.gov.il.

מענק בסך 5,000 ₪ על כל עובד מזכה

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן מענק שיסייע לכם במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.

בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בתחתית העמוד.

סרטון הסבר על התוכנית

2,869

מעסיקים הגישו בקשה למענק

23,525,311 ש"ח

סה"כ סכום מענקים שאושר

מומלץ לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס בתחתית העמוד

עדכון חשוב לגבי תנאי התוכנית לעסקים שזכאים למענק עידוד תעסוקה

עסק שקיבל מענק עידוד תעסוקה משירות התעסוקה עבור חודש ספטמבר ו/או חודש אוקטובר 2020, סכום המענק עבור חודשים אלו יקוזז מסכום מענק שימור עובדים, ככל שיאושר. האפשרות לקיזוז המענקים זמינה כעת באתר.

תנאי הזכאות למענק

 • שיעור פגיעה במחזור 
  עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל 25% בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019.
  מסלול מאוחר
  עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ- 30 ימים מיום ביצוע העסקה ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • זכאות למענק הוצאות קבועות
  העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 במסלול המאוחר
 • לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה
  העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר 2020 במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020, הניתן על ידי שירות התעסוקה
  העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

דגשים להגשת הבקשה

 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלף ש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית
 • שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה
 • על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק

אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק ?

עובד שכל הסעיפים הבאים מתקיימים לגביו:

 • תושב ישראל
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך
 • הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש
 • העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד

מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק ?

"תקופת הבסיס" – חודש ינואר או פברואר 2020, לפי החלטת המעסיק
"תקופת הזכאות" – החודשים ספטמבר ואוקטובר 2020

מספר העובדים (הן בתקופת הבסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך:
מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:
"עובד מוכר" – אחד מאלה:
 • שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל 2,650 ₪

"עובד חלקי" – אחד מאלה:

 • שכרו החודשי נע בין 2,650 ₪ ל- 5,300 ₪
 • עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין 1,325 ₪ ל-2,650 ₪

לעניין זה, השכר החודשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

*עובדים המשתכרים שכר מינימום מותאם הינם עובדים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת שנקבע להם שכר מינימום מותאם על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ואשר יש ברשותם או ברשות המעסיק שלהם אישור על כך.

איך מחשבים את גובה המענק?

שיטת החישוב משתנה בהתאם לרף של 5 עובדים ומחזור של 300 אלף ₪ - לקובץ הסבר על אופן החישוב

חישוב מענק לעסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ-300 אלף ₪ בשנת 2019

 • יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-50%, ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 2020 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2019 (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 25%. 

חישוב מענק לעסק המעסיק מעל 5 עובדים ומחזור עסקאותיו גבוה מ-300 אלף ₪ בשנת 2019

 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 25% ל-40%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-80%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 40% ל-60%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-70%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של בין 60% ל-80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד-55%.
 • עבור שיעור ירידה במחזור של מעל 80%, יקבל 5,000 ₪ על כל עובד מעבר לעובד ה-40%.

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

התהליך כולל 2 שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום

 

שלב 1-הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון

שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

 •  שלושה טפסי 102 של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור החודשים:
  - ינואר או פברואר 2020 (לבחירת המעסיק)
  - ספטמבר 2020
  - אוקטובר 2020
  שימו לב, יתקבלו רק טפסים שאושרו על ידי המוסד לביטוח לאומי ב-4 הנוסחים המוצגים לדוגמה בקובץ המצורף בלבד.
 • עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ-50 אלף ₪ (מעל 10 עובדים מזכים), אישור רואה חשבון או יועץ מס בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר או פברואר, ספטמבר ואוקטובר 2020
 • אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק. שימו לב, לא יתקבל צ'ק מבוטל וכן על האישור להיות בתוקף מהשנה האחרונה (ניתן להוציא אישור ניהול חשבון באתר/אפליקציה של מרבית הבנקים)
 • עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על 300 אלף ₪ בשנת 2019 או תאגיד (או שותפות רשומה) – יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף

שלב 2 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק.

*במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

מידע על מענק להוצאות קבועות

 • עוסקים עם מחזור הכנסות ב-2019 של עד 300 אלף ש"ח - נדרשת זכאות למענק הוצאות לעסק קטן עבור ספטמבר-אוקטובר 2020 (או נובמבר-דצמבר 2020, אם עומדים בתנאי המסלול המאוחר)
 • תאגידים (ללא תלות במחזור) ועוסקים עם מחזור הכנסות ב-2019 של מעל 300 אלף ש"ח - נדרשת זכאות למענק הוצאות קבועות עבור ספטמבר-אוקטובר 2020 (או נובמבר-דצמבר 2020, אם עומדים בתנאי המסלול המאוחר)
 • לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: 4954*

נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים

שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון בשלב 2.

חשוב לעיין במסמך -  רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

כל הזכויות שמורות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה