דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​שם הפרסום: סקר עסקים קטנים ובינוניים, 2022

תאריך פרסום: מרץ 2023

גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע כללי

סקר העסקים התקופתי של הסוכנות בודק מדי שנה נושאים שונים הקשורים במצבם של העסקים הקטנים והבינוניים בישראל. הסקר הנוכחי נערך באפריל 2021 ונוספו לו שאלות שמתייחסות למשבר הקורונה ולהתמודדות העסקים עם המשבר.

המשבר השפיע באופן שונה על עסקים בגודל שונה, קבוצת הגודל של העסקים הזעירים (0 – 4 מועסקים) צמצמה את התעסוקה בשיעורים הגבוהים ביותר  - ירידה של 56% בכמות המועסקים בשכר, קבוצת העסקים הקטנים (5 – 19) צמצמה מועסקים ב-20% וקבוצת העסקים הבינוניים (20+) צמצמה מועסקים ב-8%. בבדיקה לפי ענפים עסקיים, שירותים מקבלי קהל צמצמו את המועסקים בשיעור הגבוה ביותר (24%) ואחריהם עסקים בענף המסחר הקמעונאי (19%)

מבחינת רווחיות, 67% מהעסקים חוו ירידה ברווחיות לעומת המצב לפני המשבר. בקרב 25% מהעסקים הרווחיות לא השתנתה, ואילו ל-8% מהעסקים הרווחיות עלתה. גם בבדיקת הרווחיות נמצא מתאם שלילי, וככל שהעסק קטן יותר ההסתברות לירידה ברווחיות שלו גדולה יותר. שיעור העסקים שחווה ירידה ברווחיות הוא הגבוהה ביותר בענפים של עסקים מקבלי קהל וענפי המסחר הקמעונאי.

סוג הפיצוי שמרבית העסקים דווחו שקיבלו עקב משבר הקורונה הוא פיצוי על ירידה בהכנסות, כאשר 81% מהעסקים שענו על שאלה זו דווחו שקיבלו פיצוי מהמדינה עקב ירידה בהכנסות. שיעורים נמוכים בהרבה של עסקים קיבלו פיצויים על פגיעה בעלויות קבועות (35%), העסקת עובדים למרות ירידה בהכנסות (19%) והנחה בארנונה .(15%)

בדיווח של עסקים, האם הם שקלו לסגור את העסק לצמיתות בשנה האחרונה, נמצא כי עצמאים, ועסקים קטנים עם 1-4 מועסקים, שקלו לסגור את העסק לצמיתות בשיעור של 38%. שיעור זה גבוה משמעותית מהשיעור בקרב עסקים עם 20+ עובדים בהם 12% שקלו לסגור את העסק לצמיתות. הענפים בהם שיעור העסקים ששקלו לסגור לצמיתות היה הגבוה ביותר הם ענפים של מסחר קמעונאי וענפים של שירותים מקבלי קהל (36% בכל אחד מהענפים). בהשוואה לשנת 2019 בתחילת 2021 עצמאים ללא מועסקים חשבו לסגור את העסק לצמיתות בשיעור גבוה בהרבה (38% לעומת 24% בשנת 2019). לעומת זאת, בעסקים הזעירים (1 – 4 מועסקים), הקטנים (5 –  19 מועסקים) והבינוניים (20 – 100 מועסקים) שיעור העסקים שדיווח ב-2021 ששקל לסגור את העסק לצמיתות נמוך משיעור העסקים שדיווח ב-2019 ששקל לסגור את העסק לצמיתות.

בתחילת שנת 2021 יותר עסקים דיווחו על חסמים של מציאת לקוחות (42%) וגישה למימון (16%) ביחס לדיווח של עסקים בשנת 2019. מצד שני, עסקים דווחו פחות מאשר בשנת 2019 על חסמים של עומס בירוקרטי, זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן ועל חסמים של עלויות ייצור או עבודה. אולם בתחום החסמים קיים הבדל בין עסקים זעירים ועצמאיים, שהחסם השכיח ביותר שלהם הוא מציאת לקוחות, ובין עסקים קטנים ובינוניים (5 – 100 מועסקים) שהחסם השכיח ביותר שלהם הוא זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן. החסם השכיח ביותר בקרב עסקים בענפי השירותים מקבלי הקהל וענפים של מסחר קמעונאי הוא מציאת לקוחות. בקרב עסקים בענפים של תעשייה ובינוי יש חלוקה של החסם העיקרי בין מציאת לקוחות לבין זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן.

בעקבות הקורונה, כ-4% מהעסקים שלא השתמשו עד היום בחשבונית דיגיטלית החלו להשתמש בחשבוניות כאלו. שיעור זה נוסף לשיעור של 43% שכבר השתמש בעבר בחשבוניות דיגיטליות. מי שמרבה להשתמש בחשבוניות דיגיטליות הם ענפים של שירותים ללא קבלת קהל (61% מהמקרים).

כ-10% מהעסקים מתפעלים חנות מקוונת או פלטפורמה של מכירה דיגיטלית. ל-30% מהעסקים הנוספים יש פעילות שיווקית שאינה מכירה, או שיש להם פלטפורמה חיצונית שמדרגת אותם. 60% הנותרים אינם משתמשים בפלטפורמות אינטרנטיות. גם בתחום זה, ככל שהעסק גדול יותר, הסיכוי שהוא משתמש בפלטפורמות אינטרנטיות גדול יותר. שיעור המסחר המקוון בעסק, מסך המחזור, גדל בשנה האחרונה ויש יותר עסקים ב-2021 בהם שיעור המסחר המקוון הוא מעל 50% ביחס לשיעור בשנת 2019.

לגבי ההתמודדות של עסקים קטנים ובינוניים עם השינויים בעקבות משבר הקורונה, עסקים רבים ביצעו שינויים באופן המכירה והשיווק לצורך התאמת העסק לתקופה. 32% מסך השינויים שביצעו עסקים באופן המכירה והשיווק קשורים במעבר ל Take away, 29% במעבר למתן שרותים מקוונים, ו-25% מעבר למסחר מקוון. כמו כן נמצא שיש מתאם בין גודל העסקים לשיעור הביצוע של שינויים וככל שהעסק גדול יותר, הסיכוי שהוא ביצע שינוי להתאמת העסק למשבר גדול יותר. השיעור הגדול ביותר של עסקים שביצעו שינויים בעקבות המשבר הוא בענפי המסחר הקמעונאי (46%) וענפים של שירותים מקבלי קהל (43%). השינויים השכיחים ביותר שהעסקים ביצוע הם מעבר לעבודה מהבית, מעבר לשליחויות או take away והעתקת העסק למקום אחר. מבחינת שינויים בתשתיות שעסקים ביצעו, השינויים העיקריים היו העתקת העסק למקום אחר (36%), שימוש בתשתיות של עסק אחר (17%) ושדרוג תשתיות העסק(16%).

ניתוח ממצאי סקר תקופתי

לסקרים קודמים

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.