דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אלו עסקים זכאים לפיצוי במסלול הירוק?

דגשים למענק

 • מענק על בסיס נתונים כלליים של העסק ללא צורך בפירוט הוצאות והכנסות והוכחת הפסדים באופן פרטני
 • במסגרת המסלול הירוק , העסק יכול לבחור את אופן חישוב גובה המענק בהתבסס על מחזור, בהתבסס על שכר, או בהתבסס על פיצוי לחקלאות
 • עסקים חדשים מוגדרים עסקים שנפתחו עד לתאריך 30 בספטמבר 2023 זכאים לפיצוי במסלולים הירוקים

 מסלול מחזורים

הפיצוי נקבע לפי גובה הירידה במחזור בתקופת הפגיעה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד כפול "משלים ההוצאה הנחסכת" 
משלים ההוצאה הנחסכת הוא 1 פחות שיעור ההוצאות שהעסק 'חוסך' בכך שהיקף הפעילות שלו ירד, ומחושב בהתאם לנוסחה הבאה:
[תשומות בשנת 2022*0.85/מחזור עסקאות לשנת 2022 + 
הוצאות שכר נחסכות (בחישוב שנתי) /(מחזור עסקאות לשנת 2022)] -1
manak1.JPG

הוצאות שכר נחסכות:

(השכר ששולם בתקופת הבסיס פחות השכר ששולם בתקופת הזכאות) X 1.25
השכר ששולם כפי שמופיע בטופס 0102 המדווח לרשות המיסים

חישוב המענק:

[המחזור בתקופת הבסיס פחות המחזור בתקופת הזכאות] X משלים ההוצאה הנחסכת
[מחזור עסקאות בתקופת הבסיס - מחזור עסקאות בתקופת הזכאות] × 1
פחות
[(תשומות בשנת 2022 * 0.85/מחזור עסקאות לשנת 2022)+ (הוצאות שכר נחסכות בחישוב שנתי)/(מחזור עסקאות לשנת 2022)]
manak2.JPG

מוגבל לעד 2.5 מיליון ₪ לעסק

מחזור תקופת הבסיס:

 • לעסק המדווח למע"מ פעם בחודש – מחזור חודש אוקטובר 2022
 • לעסק המדווח למע"מ פעם בחודשיים – מחזור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2022

מחזור תקופת הזכאות:

 • לעסק המדווח למע"מ פעם בחודש – מחזור חודש אוקטובר 2023
 • לעסק המדווח למע"מ פעם בחודשיים – מחזור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2023

תשומות שוטפות לשנת 2022:

סך ההוצאות של העסק המדווחות בדוח מע"מ (כולל תשומות במע"מ 0 או תשומות שנרכשו בחול) למעט ציוד שנרכש לצורכי העסק.

הוצאות שכר נחסכות:

סך הוצאות השכר על עובדים שלא שולם להם שכר בתקופת הזכאות במונחים שנתיים – מוכפל ב-12 למי שמדווח למע"מ פעם בחודש או ב-6 למי שמדווח למע"מ פעם בחודשיים.

מסלול שכר 

 פיצויי של 520 ₪ על כל יום עבודה (או חלק יחסי מיום עבודה, אך לא פחות מהיעדרות של שעה) של עובד שנעדר מהעבודה בשל המצב הביטחוני העונה על אחד התנאים הבאים:
 • העובד מתגורר ביישוב שפונה לפי החלטת ממשלה
 • נעדר לצורך השגחה על ילד עד גיל 14 בשל סגירת מוסד החינוך במקום מגוריו (אם מוסד החינוך נמצא ב"אזור המיוחד"), בתנאי שהוא הורה יחיד או הילד בחזקתו, או שבן הזוג לא נעדר מעבודתו או שהוא עובד עצמאי או שנבצר מבן הזוג להשגיח על הילד
 • העובד הוא אדם עם מוגבלות או שיש לו קרוב עם מוגבלות שמנעה ממנו להגיע למקום העבודה בעקבות הנחיות פיקוד העורף
 • שכיר, או עצמאי שנעדר עקב סגירת מוסד החינוך בו הוא מועסק או איסור התקהלות, בהתאם להנחיות פיקוד העורף – אם נפגע בעקבות היעדרותו

מסלולי חקלאות

פיצויים במסלול שכר: 

זכאים עסקים הנמצאים באחד מהיישובים המפורטים ברשימה (בקובץ בנספח א,ב,ג,ה) (אזור מיוחד – 7-40 ק"מ מגבול רצועת עזה ו-0-9 ק"מ מגבול הצפון).
סכום הזכאות נקבע על פי אחד מהחישובים הבאים: 12,844 ₪ כפול מספר העובדים.

פיצויים במסלול אדום:

חקלאי ניזוק שנמצא באחד מהיישובים המפורטים ברשימה (בקובץ בנספח ג,ה) יכול לבחור לקבל פיצוי במסלול אדום עבור הנזק הממשי שנגרם לו בתנאי ששולם שכר לעובדים.
סכום מקסימלי למענק: 3 מיליון ש"ח

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.