קליטת ספק למאגר היועצים והמרצים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע להרשמה למאגר היועצים והמרצים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  המנוהל על ידי מערך המעוף.

הודעה על עדכון תנאי סף

בתאריך 3.11.2020 נפתחה ההרשמה למאגר הספקים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים המופעל על ידי מערך מעוף לקליטת יועצים ומרצים ובתאריך 28.1.2021 בוצע עדכון בתנאי הסף.

תשומת ליבכם, לפני מילוי הטופס המקוון בהמשך עמוד זה, חשוב לעיין בקול הקורא ולפעול בהתאם להליך הרישום ותנאי הסף

הנחיות למילוי הטופס המקוון להגשת מועמדות למאגר היועצים והמרצים (ספקים) של מעוף 

 1. יש לעיין בתנאי הסף בקול הקורא ובניסיון הנדרש בתחומי ההתמחות כמפורט בנספח א' 
 2. יש למלא את הנספח לקורות החיים בפירוט לפני הגשת המועמדות בטופס
 3. הרישום למאגר הספקים הינו באמצעות הטופס המקוון בלבד בהמשך עמוד זה
 4. במעמד שליחת הטופס המקוון יש לצרף את כל המסמכים כמפורט להלן:
  • קורות חיים עדכניים
  • נספח לקורות חיים 
  • תעודות המוכיחות את השכלה. במידה והתארים נרכשו בחו"ל תעודות שקילות תארים.
  • צילום תעודת זהות או דרכון
  • תעודת עוסק פטור/מורשה/התאגדות/שותפות/חברה בע"מ
  • אישור ניהול ספרים 
  • אישור על פטור מניכוי מס במקור, בתוקף  
  • אישור ניכוי מס
  • צילום צ'ק / אישור ניהול חשבון בנק
  • תמונת פספורט

הנחיות למילוי הטופס המקוון:

 1. פרטים אישיים: 
  1. בשדה "סוג עסק" – במידה ונבחרה האופציה "חברה" או "שכיר" יש למלא את תעודת הזהות ולאחר מכן בפרטי החברה את סוג זיהוי ומספר זיהוי החברה.
  2. בשדה "פרטי השכלה" - ניתן להוסיף יותר מהשכלה אחת.
 2. שירותים מוצעים:
  1. בשדות במסך זה ניתן לבחור יותר מערך אחד.
  2. בשדה "ניסיון עם אוכלוסיות מיוחדות", יש לבחור את האוכלוסיות מולן נצבר ניסיון. במידה ואין אפשרות רלוונטית, יש לבחור את האפשרות "כללית".
  3. בשדה "ניסיון עם סוגי עסקים" - יש לציין ניסיון עם אחד או יותר מסוגי עסקים הבאים בהתאם להגדרות הבאות:  
   1. יזם - יזם בשלב טרום הקמת העסק.
   2. עסק זעיר - עסק בו מועסקים עד 4 עובדים (כולל).  
   3. עסק קטן - עסק בו מועסקים 5-10  עובדים (כולל). 
   4. עסק בינוני - עסק בו מועסקים 11-100  עובדים (כולל).  
  4. בשדה "התמחויות ליועץ / התמחויות למרצה" - יש לציין את תחומי ההתמחויות ותתי ההתמחויות בהם נרכש ניסיון מקצועי – את פירוט הניסיון הרלוונטי יש לפרט על פי ההנחיות בנספח תנאי הסף ונספח קורות החיים ולצרפם במלואם לטופס המקוון.
  5. ניתן לבחור עד 3 התמחויות בלבד, לא ניתן לבחור תת התמחות ללא בחירה בהתמחות אחת לפחות.
 3. סיום
  1. עם שליחת הטופס תתקבל הודעה על שליחת הטופס בהצלחה ויתקבל מענה ליצירת קשר באמצעות מייל עד 60 יום מהגשת הטופס לכל המאוחר.
  2. אם הטופס הוזן במלואו והספק, או הספקית עמדו בתנאי הסף –  הם יוזמנו לראיון (אונליין).
  3. אם הטופס לא הוזן במלואו ו/או והספק, או הספקית לא עמדו בתנאי הסף – תתקבל על כך הודעה במייל.

לטיפול בבעיות הנוגעות לתפעול או מילוי הטופס ולשאלות בנושאים מקצועיים – יש לפנות במייל לנציג מעוף באזור המגורים. 

   טופס רישום ספק

  פרטים אישיים

  *סוג עסק
  *מין

  *פרטי השכלה

  רמת השכלה

   

  *מוסד ישראלי:

  *אוכלוסיות אליהן משתייך הספק

  *סוג מס' זיהוי

  שירותים מוצעים

  *סוג ספק:

  *אזורי פעילות

  *רשימת שפות

  *נסיון עם אוכלוסיה

  *נסיון עם סוגי עסקים

  ענף
  ענף משני
  תחום פעילות

  *התמחויות ליועץ(עד 3 פריטים)

  *תתי התמחויות ליועץ

  פרטי התקשרות

  *אמצעי תקשורת מועדף

  צרופות

  קבצי חובה

  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך
  פתיחת מסמך

  קבצים נוספים

  פתיחת מסמך
  לא ניתן להמשיך במילוי הטופס