דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: יזמים ועסקים קטנים ובינוניים בחברה הערבית

תאריך פרסום: מאי 2023 

גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה

תקציר המחקר

החברה הערבית בישראל מונה כשני מיליון נפשות ומהווה כ-21% מכלל האוכלוסייה. נכון לשנת 2022, שיעורי התעסוקה של גברים ערבים נמוכים משל גברים יהודים לא-חרדים בכ-14 נקודות אחוז, ובקרב נשים ערביות פערי התעסוקה גבוהים במיוחד, ועומדים על כ-40% בהשוואה לנשים יהודיות לא-חרדיות. פערים אלה נותרו גבוהים למרות עלייה מתמשכת בשיעורי התעסוקה של נשים ערביות בשנים האחרונות. יזמות עסקית היא אפיק השתלבות בשוק העבודה המהווה אלטרנטיבה לתעסוקה במשרה שכירה. 

חלקם של העסקים בבעלות ערבים, מכלל העסקים, עומד בשנת 2019 על כ-17%, שיעור הנמוך מחלקה של החברה הערבית באוכלוסייה. יחד עם זאת, 24.5% מהעסקים ש"נולדו" באותה שנה היו בבעלות ערבים, שיעור הגבוה מחלקה של האוכלוסייה הערבית באוכלוסייה. העצמאים בחברה הערבית מתאפיינים בשיעור גבוה של גברים (83% בהשוואה לכ-62% בחברה היהודית) ובשיעור גבוה של בעלי השכלה לא אקדמית (כ-75% בהשוואה ל-60% בחברה היהודית). שיעור העסקים המעסיקים עובדים בקרב החברה הערבית גבוה ביחס לאוכלוסייה היהודית, כ-53% מהעסקים בבעלות ערבים מעסיקים עובדים, בהשוואה ל-29% בקרב עסקים בבעלות יהודים. כ-2% בלבד מהיזמים הערבים היו שכירים במקום עבודה ופנו ליזמות בחיפוש אחר הזדמנות טובה יותר, בהשוואה לשיעור של כ-14% מהיזמים בחברה היהודית הלא-חרדית. נתון זה מצביע על כך שבקרב האוכלוסייה הערבית פחות יזמים נוטלים סיכון תוך ויתור על מקום עבודתם. 

התפלגות השכר

התפלגות השכר של שכירים ועצמאים ערבים מראה שהשכר של עצמאים גבוה יותר בהשוואה לשכירים: בעוד רק 12% מהשכירים הערבים מרוויחים בין 10,000 ל-14,000 שקל ו-7% מהשכירים מרוויחים מעל 14,000 שקל, בקרב העצמאים שיעורים אלה עומדים על 14% ו-25% בהתאמה. עוד עולה מנתוני הסקר החברתי כי עצמאים יכולים לעבוד קרוב יותר למקום המגורים. שיעורי המועסקים הערבים העובדים ביישוב המגורים גבוהים באופן ניכר בקרב עצמאים בהשוואה לשכירים, הן בקרב גברים והן בקרב נשים.

הצרכים שזוהו

הצרכים של היזמים מהחברה הערבית חולקו לשני סוגים: (א) צרכים ברמת המאקרו – אלו הם צרכים הנוגעים בסוגיות רחבות, כמו תשתיות וסביבה תומכת יזמות, כחלק מפיתוח כלכלי כולל בחברה הערבית. צרכים אלו כוללים בעיקר את חיזוק היכולות של הרשויות המקומיות הערביות להוביל פיתוח כלכלי, פיתוח אזורי תעשייה ומסחר ביישובים ערבים, שיפור היצע האשראי ליזמים ועסקים ערבים, והנגשה טובה יותר של השירותים הציבוריים ליזמים ולעסקים ערבים. (ב) צרכים ברמת המיקרו – אלו הם צרכים של היזם או היזמת ברמת העסק היחיד. הצרכים שזוהו כוללים בעיקר: סיוע להשיג מימון, סיוע בשיפור הידע והיכולות היזמיות, וסיוע להגדלת קהל הלקוחות של העסק.

המענה של מעוף

מעוף הינו מערך השטח של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, ומספק מענה לצרכים של יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים בישראל ברמת המיקרו. במסגרת השירותים השונים שניתנים במעוף: 42% מהיזמים קיבלו שירותי הדרכה, 41% קיבלו מיפוי פרטני של העסק שלהם, 35% קיבלו סוג כלשהו של ייעוץ, 28% קיבלו שירותים מהתכנית "יוזמים עסק" ו-14% קיבלו ליווי למימון (נתונים כולל כפילויות).

לצד שביעות הרצון הגבוהה שמביעים יזמים ועסקים שפנו לשירותי מעוף, ישנה רמת היכרות נמוכה יחסית עם מעוף בקרב כלל היזמים הערבים: 36% מבעלי העסקים הערבים לא מכירים את מעוף כלל, 32% בעלי היכרות חלקית בלבד ו-32% נוספים בעלי היכרות טובה. מתוך עסקים שלא השתמשו במעוף רק 32% מאמינים כי השירותים שלו יכולים לסייע להם, לעומת 52% מתוך אלו שהסתייעו בשירותי מעוף. מתוך הראיונות שהתקיימו עם מנהלי מעוף עלה כי במקרים רבים היקף הסיוע ליזמים ולבעלי העסקים אינו מספק את הצורך שלהם. למשל במסגרת תכנית יוזמים עסק יזם זכאי ל-15 שעות ייעוץ אשר מנוצלים תוך זמן קצר בזמן שהיזם זקוק לסיוע נוסף.

המלצות המחקר

המלצות המחקר כוללות שיפור של האוריינות הפיננסית של יזמים ובעלי עסקים ערבים, חשיפה של עסקים לרגולציה רלוונטית, שיפור הנגישות למכרזים ציבוריים, הרחבת הפעילות של מעוף בחברה הערבית, סיוע להגדלת קהל הלקוחות (יזמים ועסקים) של מעוף, מתן מענה רציף ליזמים, סיוע לשיפור רמת היזמות בקרב נשים, שיפור המענה של הרשויות המקומיות לעסקים, והגברת האמון של יזמים ועסקים במוסדות הממשלתיים.

לדו״ח המלא

לדו״ח המלא - מונגש

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.