אודות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים רואה את עצמה כמייצגת את מגזר העסקים הקטנים והבינוניים בישראל, ולצד הפעלה של מגוון תכניות סיוע, הסוכנות פועלת ליצירת סביבה עסקית מעודדת צמיחה עבור עסקים קטנים ובינוניים.

​​ענף המדיניות בסוכנות אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות.​

​תחומי עיסוק מרכזיים

הפעלת כלי סיוע ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים באמצעות סניפי המעוף:

סניפי מעוף ברחבי הארץ מהווים כתובת ובית לכל עסק בישראל. באמצעות מערך המעוף הסוכנות לעסקים מציעה מגוון כלים בתחום הליווי והידע. במעוף בעלי עסקים יכולים להצטייד במידע מועיל, להשתתף בקורסים במגוון נושאים ולקבל ייעוץ וליווי צמוד בבית העסק:

  • ​מיפוי של צרכי העסק והתאמת יועץ מקצועי במגוון תחומים רלוונטיים (כגון: שיווק, כספים, תפעול, עיצוב, ייצוא וכו'), תוך סבסוד משמעותי של עלות חבילת הייעוץ.
  • הדרכות מסובסדות במגוון תחומים (ביניהם: יזמות וניהול עסק) והנגשת מידע לעסקים.
  • שיפור נגישות העסקים והיזמים למימון באמצעות סיוע באיתור מקורות מימון והכנת תכנית עסקית. 
  • תכניות לקידום יזמות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ודורשי עבודה ברחבי הארץ.

סיוע במימון

הסוכנות מפעילה כלים, ביניהם: הקרן להלוואות בערבות המדינה ומענקים שונים.​

​ייצוג עסקים קטנים ובינוניים

הסוכנות מקיימת ערוץ תקשורת עם משרדי ממשלה ועם מחוקקים, על מנת לבחון השפעות אפשריות של יוזמות חקיקה ורגולציה על עסקים קטנים, ומשמיעה את קולו של המגזר.
 

מחקר

ענף המדיניות מרכז עבודה מחקרית שנועדה להגביר את היקף הידע המקצועי אודות עסקים קטנים בארץ ובעולם, חסמים קיימים ופתרונות קיימים או עתידיים. במסגרת זו מתקיימת פעילות פנימית של איסוף נתונים, שימורם ובניית סקירות מדיניות.
 

שיתופי פעולה בינלאומיים

ענף המדיניות מהווה כתובת עבור גופים בינלאומיים שעוסקים בנושא עסקים קטנים. הסוכנות מקיימת קשרים רציפים עם ארגונים בינלאומיים, כמו ה-OECD  והאיחוד האירופי,שמציבים את טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים בראש סדר העדיפויות שלהם.  

תכנית אסטרטגית ומודל פעולה

לצורך הגדרת מטרות, יעדים ועקרונות לביצוע, הכינה הסוכנות תכנית אסטרטגית שהגדירה את מתווה הפעולה לשנים הקרובות. בנוסף, הסוכנות החליטה לאמץ את עקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי כמסגרת של עקרונות פעולה למדיניות הסוכנות כלפי העסקים הקטנים והבינוניים.​

מידע נוסף