דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​ענף המדיניות בסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים אמון על הטיפול בנושאי רוחב בעלי השפעה על מגזר העסקים הקטנים בישראל, שכוללים מעקב, הערכה, חקיקה, יצירת מידע ופיתוח הזדמנויות וכן הפעלת כלי סיוע ליזמים ועסקים קטנים ובינוניים באמצעות סניפי מעוף ברחבי הארץ, המהווים כתובת ובית לכל עסק בישראל.

באמצעות מערך המעוף מציעה הסוכנות לעסקים מגוון כלים בתחום הליווי והידע העסקי. בעלי עסקים יכולים להצטייד במידע מועיל, להשתתף בקורסים במגוון נושאים ולקבל ייעוץ וליווי צמוד בבית העסק החל מ​מיפוי של צרכי העסק והתאמת יועץ מקצועי במגוון תחומים רלוונטיים (כגון: שיווק, כספים, תפעול, עיצוב, ייצוא וכו'), תוך סבסוד משמעותי של עלות חבילת הייעוץ, הדרכות מסובסדות במגוון תחומים (ביניהם: יזמות וניהול עסק), הנגשת מידע לעסקים, שיפור נגישות העסקים והיזמים למימון באמצעות סיוע באיתור מקורות מימון והכנת תכנית עסקית ועד תכניות לקידום יזמות בקרב אוכלוסיות מיוחדות ודורשי עבודה ברחבי הארץ.

סיוע במימון - הסוכנות לעסקים מספקת אפשרויות רבות למימון כגון: הקרן להלוואות בערבות המדינה ומענקים שונים. 

​​ייצוג עסקים קטנים ובינוניים - הסוכנות לעסקים מקיימת ערוץ תקשורת עם משרדי ממשלה ועם מחוקקים, על מנת לבחון השפעות אפשריות של יוזמות חקיקה ורגולציה על עסקים קטנים, ומשמיעה את קולו של המגזר. 

מדיניות ומחקר - ענף המדיניות והמחקר מרכז עבודה מחקרית שנועדה להגביר את היקף הידע המקצועי אודות עסקים קטנים בארץ ובעולם, חסמים קיימים ופתרונות קיימים או עתידיים. במסגרת זו מתקיימת פעילות פנימית של איסוף נתונים, שימורם ובניית סקירות מדיניות. 

שיתופי פעולה בינלאומיים - ענף המדיניות מהווה כתובת עבור גופים בינלאומיים שעוסקים בנושא עסקים קטנים. הסוכנות מקיימת קשרים רציפים עם ארגונים בינלאומיים, כמו ה-OECD  והאיחוד האירופי, שמציבים את טיפוח העסקים הקטנים והבינוניים בראש סדר העדיפויות שלהם.  

תכנית אסטרטגית ומודל פעולה לצורך הגדרת מטרות, יעדים ועקרונות לביצוע- הסוכנות לעסקים הכינה תכנית אסטרטגית שהגדירה את מתווה הפעולה לשנים הקרובות. בנוסף, הסוכנות החליטה לאמץ את עקרונות חוק העסקים הקטנים של האיחוד האירופי כמסגרת של עקרונות פעולה למדיניות הסוכנות כלפי העסקים הקטנים והבינוניים.​

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.