הוראות מנכ"ל ונהלים

הוראות המנכ"ל הן הנהלים הפנימיים שעל פיהם מנהל המשרד את התוכניות והפעילויות שלו.​