\
הנחה בארנונה <br>לעסקים

הנחה בארנונה
לעסקים

בעלי עסקים, היקף ההכנסות שלכם נפגע בצורה משמעותית בעקבות משבר הקורונה?
אל תפספסו את ההזדמנות לקבל הנחה בסך 95% בארנונה ופטור מלא בחודשי הסגר.

הנחה של 95% בארנונה לעסקים

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר עד יוני 2021.

בידקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בעמוד זה.
במידה והעסק אכן עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.

סרטון הסבר על התוכנית

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות לפי הפרמטרים הבאים:

 • עסקים שמחזורם עד 200 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל 60% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
 • עסקים שמחזורם 200 מיליון ₪ עד 400 מיליון ש"ח והוכיחו פגיעה מעל 80% בהכנסות, לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019
 • עסקים הזכאים למענק הוצאות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, כלומר הוכיחו ירידה של מעל 25% במחזור ההכנסות, זכאים לפטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • עסקים חדשים שהחלו לפעול ב2019 ועסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020, ההשוואה תיעשה לפי ממוצע מחזור עסקאות, תוכלו למצוא את הסבר החישוב בלינק זה של רשות המיסים
 • במידה והעסק עומד בתנאי הזכאות, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים

תקופות זכאות למענק המזכות בהנחה בארנונה

ההנחה בארנונה תינתן חודשיים קדימה על בסיס זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים בחודשיים הקודמים. ההנחה הראשונה תהיה לתקופה של 3 חודשים, על בסיס חודשים מאי-יוני. החל מתקופת הזכאות השניה, הזכאות תהיה לתקופה של חודשיים. להלן פירוט תקופות ההנחה ותקופות בדיקות הזכאות בהתאם להנחיות הבדיקה הנ"ל:

 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים יוני-אוגוסט 2020 (שלושה חודשים) תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מאי-יוני 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים יולי-אוגוסט 2020
 • פטור מלא מארנונה לחודשים נובמבר-דצמבר 2020, יקבע לפי זכאות למענק במחזור בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 (הוכיחו פגיעה של יותר מ 25% בהכנסות בחודשים ספטמבר-אוקטובר)
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים ינואר-פברואר 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים נובמבר-דצמבר 2020
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מרץ-אפריל 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים ינואר-פברואר 2021
 • הנחה עבור תשלום ארנונה לחודשים מאי-יוני 2021, תיקבע לפי זכאות למענק ושיעור ירידה במחזור בחודשים מרץ-אפריל 2021

(ההנחה בארנונה בחודשים ינואר עד יוני 2021 הינה בכפוף לכך שתתקיים הזכאות למענק הוצאות קבועות כפי שיקבע על ידי שר האוצר).

איך מקבלים את ההנחה?

תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים ודורש קבלת אישור זכאות מקדים מרשות המיסים.

שלב 1 - הגשת בקשה למענק הוצאות באתר רשות המיסים וקבלת אישור רשות המיסים

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות ולקבל מרשות המיסים אישור מענק הוצאות - שימו לב, בלעדיו הבקשה להנחה לא תאושר!

נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים

שימו לב, עסקים עם מחזור מעל 300 אלף ₪ ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון בשלב 2.

חשוב לעיין במסמך - רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: מס' עוסק, מחזור עסקאות לשנת 2019, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק.

שלב 2 - הגשת בקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון

לאחר קבלת האישור מרשות המיסים יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס המקוון בהמשך העמוד

כל הבקשות של העסקים שזכאים להנחה בהתאם לתקנות יועברו לרשויות המקומיות אחת לחודש. בהתאם לכך, הרשויות המקומיות יעניקו את ההנחה באופן אוטומטי ויעדכנו את בעל העסק.

דגשים להגשת הבקשה

בהתאם לתקנות, המועד האחרון להגשת בקשות להנחה בארנונה הוא 31.12.2022

 • יש להגיש אישור זכאות למענק הוצאות קבועות מרשות המיסים ובקשה להנחה לסוכנות לעסקים קטנים לכל תקופה בנפרד
 • עוסקים מורשים עם מחזור שנתי (2019) מעל 300 אלש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית
 • שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, מחזור העסק לשנת 2019, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה בקישור זה בלבד
 • בטופס יש לבחור את כל הרשויות המקומיות בהן העסק מחזיק בנכסים ומשלם עליהם ארנונה שלא למגורים (ההגשה לכלל הרשויות היא בטופס אחד)
 • על מנת לקבל את ההנחה בארנונה, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את ההנחה בארנונה

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

לתשומת ליבכם!

 1. כל הבקשות מרוכזות כל חודש עד ה-9 לחודש כולל ומועברות לבקרה ולרשויות המקומיות.
  הזיכוי יינתן על ידי הרשויות המקומיות, במידה והנכם זכאים, עד לסוף אותו החודש.
  כלומר, אם הגשתם בקשה החל מה-10 לחודש, היא תועבר לבדיקה ב-10 לחודש בחודש העוקב.
  במידה וקיבלתם מייל שבקשתכם אושרה והועברה לרשות המקומית ולא קיבלתם זיכוי, יש לפנות לבירור מול הרשות המקומית.
  בהגשת הבקשה תקבלו מייל חוזר עם אישור קבלה ומספר בקשה. בהמשך התהליך תקבלו מייל עוקב שבקשתכם אושרה והועברה לרשות המקומית, או נדחתה בשל אי עמידה בתנאי הסף לזכאות.
 2. ההנחה היא חודשיים קדימה למענק הוצאות קבועות.
  כלומר, אם אתם מגישים בקשה להנחה בחודשים נובמבר-דצמבר, עליכם לצרף מכתב החלטה של רשות המיסים שמוכיח ירידה נדרשת במחזור של החודשים ספטמבר-אוקטובר.

נא לקרוא בעיון את כל ההנחיות המפורטות לעיל לפני הזנת הפרטים בטופס

בקשה להנחה בארנונה

פרטי בעל העסק / נציג העסק

*
*

פרטי העסק

התקופה בגינה מבוקשת הנחה בארנונה

פתיחת מסמך

הצהרות על עמידה בתנאי התוכנית

אישור העברת מידע: על מנת לקבל את ההנחה בארנונה בהתאם לתקנות ההנחה מארנונה יש לאשר העברת מידע מרשות המיסים, אי הסכמה להעברת מידע לרשות המיסים ימנע ממני מלקבל את ההנחה בארנונה לעסקים ולא ניתן יהיה להשלים את הגשת בקשת הזכאות להנחה בארנונה: