הנחה בארנונה <br>לעסקים

הנחה בארנונה
לעסקים

העסק נפגע בצורה משמעותית ממשבר הקורונה?
אל תפספסו את ההזדמנות להנחה בסך 95% בארנונה.

לתשומת ליבכם!

המענק להחזר ארנונה נסגר להגשה בתאריך 31.12.2022 שימו לב שבקשות להנחה שהוגשו עדיין מטופלות ברשויות המקומיות בחודשים הקרובים

הנחה של 95% בארנונה לעסקים

כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן סיוע בהנחה של 95% בארנונה לעסקים שנפגעו באופן ניכר.

בידקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון בעמוד זה. 

שימו לב, ההנחה תינתן רק בגין נכסים המוחזקים על ידי העסק ומשולמת עליהם ארנונה שלא למגורים.

ניתן להגיש בקשה להנחה עד לתאריך 31.12.2022.

סרטון הסבר על התוכנית

אילו עסקים זכאים להנחה בארנונה?

בכדי לקבל את ההנחה יש לעמוד בשני תנאים, זכאות ל"מענק הוצאות קבועות" מרשות המיסים ופגיעה בהכנסות בהתאם למחזור ולשיעור הפגיעה המפורטים כאן לפי גודל העסק.
ההנחה היא חודשיים קדימה למענק הוצאות קבועות.
לדוגמה: בקשה להנחה עבור חודשים נובמבר-דצמבר, מבוססת על ירידה בהכנסות וזכאות למענק הוצאות קבועות עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר.
 

בחרו במחזור העסק הרלוונטי לכם ובידקו האם אתם זכאים להנחה:

תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
מאי-יוני 2020 60% יוני-יולי-אוגוסט 2020 95%
יולי-אוגוסט 2020 60% ספטמבר-אוקטובר 2020 95%
ספטמבר-אוקטובר 2020 25% נובמבר-דצמבר 2020 100%
נובמבר-דצמבר 2020 25% ינואר-פברואר 2021 95%
ינואר-פברואר 2021 25% מרץ-אפריל 2021 95%
מרץ-אפריל 2021 25% מאי-יוני 2021 95%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר 2020 (רק למי שלא היה זכאי בספטמבר-אוקטובר)* 25% ינואר-פברואר 2021 100%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר השלמה 2020 (רק למי שכבר הגיש לנובבמבר-דצמבר, העסק זוכה ב95% הנחה וזכאי ל100%)** 25% ינואר-פברואר 2021 100%
* בתנאי שמחזור העסקאות בשנת 2019 עלה על 18 אלפי ₪
* מסלול מאוחר - עבור עסקים שעובדים בשוטף והפגיעה בשל הסגר השפיעה בחודשים נובמבר-דצמבר ולא ספטמבר -אוקטובר
** מסלול מאוחר השלמה - עבור עסקים הזכאים למסלול מאוחר וכבר קיבלו 95% הנחה בינואר-פברואר וזכאים להשלמה ל-100%
תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
מאי-יוני 2020 60% יוני-יולי-אוגוסט 2020 95%
יולי-אוגוסט 2020 60% ספטמבר-אוקטובר 2020 95%
ספטמבר-אוקטובר 2020 25% נובמבר-דצמבר 2020 100%
נובמבר-דצמבר 2020 40% ינואר-פברואר 2021 95%
ינואר-פברואר 2021 40% מרץ-אפריל 2021 95%
מרץ-אפריל 2021 40% מאי-יוני 2021 95%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר 2020 (רק למי שלא היה זכאי בספטמבר-אוקטובר)* 25% ינואר-פברואר 2021 100%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר השלמה 2020 (רק למי שכבר הגיש לנובבמבר-דצמבר, העסק זוכה ב95% הנחה וזכאי ל100%)** 25% ינואר-פברואר 2021 100%
* מסלול מאוחר - עבור עסקים שעובדים בשוטף והפגיעה בשל הסגר השפיעה בחודשים נובמבר-דצמבר ולא ספטמבר -אוקטובר
** מסלול מאוחר השלמה - עבור עסקים הזכאים למסלול מאוחר וכבר קיבלו 95% הנחה בינואר-פברואר וזכאים להשלמה ל-100%
תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
מאי-יוני 2020 80% יוני-יולי-אוגוסט 2020 95%
יולי-אוגוסט 2020 80% ספטמבר-אוקטובר 2020 95%
ספטמבר-אוקטובר 2020 25% נובמבר-דצמבר 2020 100%
נובמבר-דצמבר 2020 60% ינואר-פברואר 2021 95%
ינואר-פברואר 2021 60% מרץ-אפריל 2021 95%
מרץ-אפריל 2021 60% מאי-יוני 2021 95%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר 2020 (רק למי שלא היה זכאי בספטמבר-אוקטובר)* 25% ינואר-פברואר 2021 100%
נובמבר-דצמבר מסלול מאוחר השלמה 2020 (רק למי שכבר הגיש לנובבמבר-דצמבר, העסק זוכה ב95% הנחה וזכאי ל100%)** 25% ינואר-פברואר 2021 100%
* מסלול מאוחר - עבור עסקים שעובדים בשוטף והפגיעה בשל הסגר השפיעה בחודשים נובמבר-דצמבר ולא ספטמבר -אוקטובר
** מסלול מאוחר השלמה - עבור עסקים הזכאים למסלול מאוחר וכבר קיבלו 95% הנחה בינואר-פברואר וזכאים להשלמה ל-100%
תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
אחת מהתקופות הבאות
ספטמבר-אוקטובר 2020 60% נובמבר-דצמבר 2020 95%
או
נובמבר-דצמבר 2020 60% ינואר-פברואר 2021 95%
ינואר-פברואר 2021 60% מרץ-אפריל 2021 95%
מרץ-אפריל 2021 60% מאי-יוני 2021 95%
* עד 5 מיליון ש"ח לתקופה לעסק

תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
יולי-אוגוסט 2020 ? ספטמבר-אוקטובר 2020 95% עד 3.5 מלש"ח
ספטמבר-אוקטובר 2020 ? נובמבר-דצמבר 2020 100% עד 3.5 מלש"ח
נובמבר-דצמבר 2020 60% ינואר-פברואר 2021 95% עד 3.5 מלש"ח
ינואר-פברואר 2021 60% מרץ-אפריל 2021 95% עד 3.5 מלש"ח
מרץ-אפריל 2021 60% מאי-יוני 2021 95% עד 3.5 מלש"ח
תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
מאי-יוני 2020 ירידה כלשהי יוני-יולי-אוגוסט 2020 95%
יולי-אוגוסט 2020 ירידה כלשהי ספטמבר-אוקטובר 2020 95%
ספטמבר-אוקטובר 2020 ירידה כלשהי נובמבר-דצמבר 2020 100%
נובמבר-דצמבר 2020 ירידה כלשהי ינואר-פברואר 2021 95%
ינואר-פברואר 2021 ירידה כלשהי מרץ-אפריל 2021 95%
מרץ-אפריל 2021 ירידה כלשהי מאי-יוני 2021 95%
* מחזור עסקאות מעל 1,500 ₪ לחודש
תקופת ירידה במחזור שיעור ירידה לזכאות תקופת הנחה בארנונה שיעור הנחה בארנונה
יולי-אוגוסט 2020 הגבלה על פעילות העסק ספטמבר-אוקטובר 2020 95% ועד 15 אלף ש"ח
ספטמבר-אוקטובר 2020 הגבלה על פעילות העסק נובמבר-דצמבר 2020 100% ועד 15 אלף ש"ח
נובמבר-דצמבר 2020 הגבלה על פעילות העסק ינואר-פברואר 2021 95% ועד 15 אלף ש"ח
ינואר-פברואר 2021 הגבלה על פעילות העסק מרץ-אפריל 2021 95% ועד 15 אלף ש"ח
מרץ-אפריל 2021 הגבלה על פעילות העסק מאי-יוני 2021 95% ועד 15 אלף ש"ח
שימו לב! בעקבות תקנות שנכנסו לתוקף ב-1.9.2022, גם עסקים שפתחו את התיק במע"מ לפני ה-1.3.2020, אבל התחילו פעילות (מחזור עסקאות חיובי ראשון) החל מה-1.3.2020 ועד ה-30.9.2020, יוכלו להגיש בקשה להנחה בארנונה ללא צורך בהוכחת מחזור עסקאות מינימלי.
* בטופס הבקשה בשדה "מחזור שנתי של העסק לשנת 2019", יש לבחור "עסק חדש בתקופה 1.3.2020-30.9.2020"
* עד 15 אלף ₪ לתקופה בכל רשות מקומית
** יש לצרף תצהיר מאומת על ידי עורך דין על כך שהעסק עומד בתנאי ההנחה.
** יש לצרף אישור על מועד פתיחת העסק חתום על ידי רואה חשבון או על ידי יועץ מס/מבקר אגודה שיתופית

איך מקבלים את ההנחה?

תהליך קבלת ההנחה כולל שני שלבים:

שלב 1 - קבלת מענק הוצאות מרשות המסים

לפני הגשת הבקשה להנחה בארנונה, יש להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות ולקבל מרשות המיסים אישור מענק הוצאות - שימו לב, בלעדיו הבקשה להנחה לא תאושר!
לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים: 4954*

שלב 2 - הגשת בקשה להנחה בארנונה באמצעות טופס מקוון

לאחר קבלת המענק מרשות המיסים יש להגיש את הבקשה להנחה בארנונה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים באמצעות הטופס המקוון בהמשך העמוד

במידה והעסק עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לרשות המקומית אשר תזכה את העסק בפועל.
כל הבקשות מרוכזות כל חודש עד ה-9 לחודש כולל ומועברות לבקרה ולרשויות המקומיות.
הזיכוי יינתן על ידי הרשויות המקומיות, עד לסוף אותו החודש.
כלומר, אם הגשתם בקשה החל מה-10 לחודש, היא תועבר לבדיקה ב-10 לחודש בחודש העוקב.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית: