דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​במקרים מסוימים, כגון במקרים בהם בעל העסק רוצה להעמיד שולחנות וכסאות ברחוב,  פרגוד חורף, לקיים פעילות מעבר לשעות הקבועות בחוקי העזר המקומיים, פעילות זמנית של העסק בשטח ציבורי הסמוך לו, דוכני החתמה והגרלה, מכונות אוטומטיות בשטחים ציבוריים ומגרש חניה מסחרי, על בעל העסק לבקש היתר מיוחד מהעירייה.

מתן ההיתרים מותנה ברובו ברישיון עסק (בדרך-כלל ניתן היתר גם לבעלי עסקים המצויים בהליך רישוי עסק תקין) וכן באישור גורמים נוספים כמו משטרת ישראל. 
הרשות המקומית גובה תמורת מתן ההיתרים תשלום על פי שיטת חישוב ותעריף המשתנה מהיתר אחד למשנהו. 

הצבת שילוט

​הצבת שילוט או מודעה לעסק בתחומי רשות מקומית מחייבת אישור או רישיון מהרשות המקומית בהתאם לחוק​ הדרכים (שילוט) תשכ"ו 1966​ ולעיתים מחייבת תשלום אגרה. 
בעל עסק המבקש להעמיד שילוט נדרש לפנות לרשות המקומית ולבקש רישיון להצבת שילוט על גבי טופס המיועד לכך. בדרך כלל יש לצרף לטופס צילום של המקום, סקיצה של השלט ולעיתים גם אישורים הנדסיים בדבר בטיחות תלייתו.
 
קבלת הרישיון כרוכה בתשלום אגרה, והרישיון שניתן יהיה תקף בדרך כלל עד לסוף חודש דצמבר של השנה שבה הוא ניתן. 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.