דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

תקופת הזכאות

התקופה בגינה העסק זכאי לפיצוי/מענק אם נגרמה לו פגיעה:
 • עבור עסקים שמדווחים למע"מ כל חודש - אם נפגעו מעל 25% בחודש אוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022
 • עבור עסקים שמדווחים למע"מ כל חודשיים - אם נפגעו מעל 12.5% בחודשים ספטמבר - אוקטובר 2023 לעומת התקופה המקבילה בשנת 2022
במסגרת החוק לסיוע לעסקים נקבע כי תקופת הזכאות תהיה לתקופה חודשיים אוקטובר-נובמבר 2023, עם זאת לעסקים שעובדים על בסיס מזומן תקופת הזכאות היא בדחיה של חודש

עבור עסק שמדווח שלא על בסיס מזומן

 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס חודשי:
  1. אוקטובר 2023
  2. נובמבר 2023
 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס דו חודשי:
  1. ספטמבר-אוקטובר 2023
  2. נובמבר-דצמבר 2023

עסק שמדווח על בסיס מזומן 

 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס חודשי:
  1. נובמבר 2023
  2. דצמבר 2023
 • אם הוא מדווח מע"מ על בסיס דו חודשי 
  1. נובמבר-דצמבר 2023

  2. נובמבר-דצמבר 2023
   יקבל מענק כפול על חודשים נובמבר-דצמבר 2023 כמפורט להלן:

עסקים עם מחזור שנתי מעל 12 אלף ש"ח ועד 107 אלף ש"ח:

מחזור העסק בשנת 2022

נפגע מעל 25% בתקופת הזכאות

12 אלש"ח ועד 50 אלש"ח

1,750

מעל 50 אלש"ח ועד 90 אלש"ח

3,150

מעל 90 אלש"ח ועד 107 אלש"ח

4,200

לתקופת נובמבר-דצמבר 2023 (או בחודשיים המתאימים לעסק המדווח על בסיס מזומן) יש להכפיל את המענק ב-2.

עסקים עם מחזור מעל 107 אלפי ₪ ועד 300 אלף ש"ח

מחזור העסק בשנת 2022

שיעור הפגיעה וגובה המענק

שיעור הפגיעה וגובה המענק

שיעור הפגיעה וגובה המענק

שיעור הפגיעה וגובה המענק

דיווח חד חודשי

25% עד 40%

40% עד 60%

60% עד 80%

מעל 80%

דיווח דו חודשי

12.5% עד 20%

20% עד 30%

30% עד 40%

מעל 40%

מעל 107 אלש"ח ועד 150 אלש"ח

2,650

3,975

6,360

7,950

מעל 150 אלש"ח ועד 200 אלש"ח

3,125

4,688

7,500

9,375

מעל 200 אלש"ח ועד 250 אלש"ח

4,000

6,000

9,600

12,000

מעל 250 אלש"ח ועד 300 אלש"ח

4,675

7,013

11,220

14,025

לתקופת נובמבר-דצמבר 2023 (או בחודשיים המתאימים לעסק המדווח על בסיס מזומן) יש להכפיל את המענק ב-2.


עסקים חדשים

עסקים חדשים שנפתחו לאחר 2 בספטמבר 2022 עד ל-30 בספטמבר 2023 זכאים למענק

חישוב המחזור בתקופת הבסיס:

 • עוסק פטור - מחזור העסקות מיום פתיחת העסק עד ל-3.9.2023 חלקי מספר חודשי הפעילות, על בסיס הצהרה
 • עסק המדווח למע"מ פעם בחודשיים - מחזור העסקאות מה-1 לחודש הראשון לאחר תחילת הפעילות ועד 31 באוגוסט 2023, חלקי מספר חודשי הפעילות כפול 2
 • עסק המדווח למע"מ פעם בחודש – מחזור העסקאות מה-1 לחודש הראשון לאחר תחילת הפעילות ועד ל-30 בספטמבר 2023, חלקי מספר חודשי הפעילות (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)
 • עסק שנפתח במהלך חודש ספטמבר 2023 – מחזור העסקאות של חודש ספטמבר 2023 (עבור נובמבר-דצמבר 2023 יש להכפיל ב-2)

מועדי הגשה:

 • תקופת זכאות ראשונה - אוקטובר 2023 
  מועד הגשה: 19/11/2023
 • תקופת זכאות שניה - נובמבר 2023
  מועד הגשה: 16/12/2023

תנאים:

 • סיום הגשה: 90 יום מהפתיחה
 • מקדמות 60%: 21 ימים מיום הגשת הבקשה
 • אישור: 8 חודשים מיום הגשת הבקשה
 • לרשות המסים יש סמכות לקבוע הארכות שונות למועדים 
 • אם לא ניתנה תשובה לבקשה לאחר המועד האחרון - הבקשה תאושר אוטומטית

לפרטים נוספים והגשת תביעת פיצויים >>


 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.