רישיונות והיתרים

אילו רשיונות והיתרים נדרשים להקמה והפעלה של העסק ומהן הפעולות שנדרשות מול הרשויות השונות.

היתרים מיוחדים הניתנים על-ידי הרשות המקומית

 

היתר להעסקת עובדים זרים

 

רישיון עסק

 

תהליך קבלת רישיון העסק

 

מדריך להנגשת העסק