יזמוּת נשים בישראל

​שם המחקר:  יזמוּת נשים בישראל – תקציר המחקר.
נושא המחקר:  מאפיינים וניתוח צרכים של נשים יזמיות בישראל.
תאריך פרסום:  תקציר המחקר - פברואר 2018.
הגורם החוקר:  הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

​המחקר מצביע על שיעורי יזמוּת נמוכים בקרב נשים בישראל, ביחס לגברים, וכן על שוני במאפיינים של גודל העסקים וענפי הפעילות שלהם. שוני זה מעלה את הסברה כי קיימים מחסו​מים וצרכים ייחודיים של נשים בכלל, ונשים ממגזרים מסוימים בפרט, המקשים עליהן להקים ולנהל עסקים. גם ה-OECD, בדוח שהוא עשה על עסקים קטנים ובינוניים ויזמוּת בישראל (2016) הדגיש את החשיבות בהתמקדות בנשים יזמיות ובמתן מענה לצרכים הייחודיים של נשים אלו.

בין הנושאים שעלו במחקר:
 • ​על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2015 – רק 26.5% מכלל העסקים היו בבעלות נשים.
 • עוד על פי נתוני הלמ"ס: כמחצית מהנשים בעלות עסק עצמאי הן בעלות תואר אקדמי, זאת לעומת 30% בלבד בקרב הגברים בעלי העסקים.
 • עצמאיות עובדות בממוצע כ-30.3 שעות בשבוע – כשליש פחות מעצמאים. 
 • בהכנסה לשעת עבודה עצמאיות מרוויחות בממוצע כ-55 ₪, כ-19% פחות מעצמאים. בהשוואה בין עצמאיות לשכירות, ההכנסה משעת עבודה של אישה יזמית גבוהה בכ-8% מההכנסה משעת עבודה של אישה שכירה.
 • עיקר הפעילות של עצמאיות מרוכזת בתחומי השירותים האישיים  והשירותים המקצועיים  - ענפים המאופיינים בדרך כלל בהשקעות נמוכות, מחזורים נמוכים, מספר מועסקים נמוך (לעיתים העסקה עצמית בלבד) וטווח השפעה מקומי.
 • 31% מהנשים שקלו או נמצאות בתהליך של הקמת עסק עצמאי או מעבר משכירות לפרילסנריות, זאת לעומת 41% מהגברים הנמצאים באותו תהליך. בשאלת המוטיבציה, ניכר כי נשים פחות מעוניינות להקים עסק עצמאי (43%) , בהשוואה לגברים (54%).
 • קיימת שונות גבוהה בין נשים לגברים בהליך היזמות – משלב הרעיון ועד המימוש: 42% מהנשים השיבו כי הן חשבו על הרעיון של הקמת העסק (לעומת 51% מהגברים). מתוכן, רק 38% בדקו היתכנות להקמת העסק (לעומת 53% מהגברים). הקמת העסק בפועל – 34% מהנשים הגיעו לשלב זה, לעומת כ-40% מהגברים.
 • תמריצים עיקריים לפתיחת עסק, בקרב כלל הנשאלים (גברים ונשים): היכולת להרוויח יותר (56%) שעות עבודה גמישות (49%) ומקסום רווח אישי ולא רווח לבעל העסק/החברה (40%).
 • בקרב הנשים בלבד: 56% ציינו את היכולת לעבוד בשעות עבודה גמישות כמניע מרכזי (42% בקרב גברים), 55% היכולת להרוויח יותר, 43% הרצון לפתח כישרון (35% בקרב הגברים). גברים ציינו בשיעורים גבוהים את הרצון להרוויח יותר.
 • חסמים עיקריים לפתיחת עסק, בקרב כלל הנשאלים (גברים ונשים): אובדן ההכנסה הקבועה (57%), כישלון העסק (43%), הפסד ההשקעה (42%) ותחרות קשה (28%), שצוינה בשיעור גבוה בקרב גברים (32%) לעומת נשים (25%). נשים ציינו בשיעור גבוה יותר את חוסר הניסיון בשיווק עצמי ( 28%) לעומת גברים (21%) ו-22% ציינו כי החסם המרכזי שלהן הוא חוסר בידע פיננסי, לעומת 17% מהגברים. הפחד מאובדן ההכנסה הקבועה צוין בקרב נשים בשיעור גבוה יותר( 60%) אל מול הגברים (54%).
 • מהסקר עולה כי הקושי המרכזי של נשים בניהול עסק הוא נושא השיווק והשגת הלקוחות ו-63% מהנשים ציינו אותו בפער ניכר משאר הקשיים. גם בקרב גברים אחד הקשיים המרכזיים הוא שיווק, אולם בשיעור נמוך משמעותית לעומת נשים (24%). בקרב 46% מהגברים, צוינו יותר קשיים כלכליים, בפער ניכר מהנשים (19%). חשוב לציין, כי כ-20% מהגברים ציינו כי אין להם קשיים כלל, לעומת הנשים שלא השיבו כך.