דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם המחקר: יזמוּת נשים בישראל – ממצאי ביניים.

נושא המחקר: מאפיינים וניתוח צרכים של נשים יזמיות בישראל.
תאריך פרסום: מאי 2018.
הגורם החוקר: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

המחקר מצביע על שיעורי יזמוּת נמוכים בקרב נשים בישראל, ביחס לגברים, וכן על שוני במאפיינים של גודל העסקים וענפי הפעילות שלהם. שוני זה מעלה את הסברה כי קיימים מים וצרכים ייחודיים של נשים בכלל, ונשים ממגזרים מסוימים בפרט, המקשים עליהן להקים ולנהל עסקים. גם ה-OECD, בדוח שהוא עשה על עסקים קטנים ובינוניים ויזמוּת בישראל (2016) הדגיש את החשיבות בהתמקדות בנשים יזמיות ובמתן מענה לצרכים הייחודיים של נשים אלו.

בין הנושאים שעלו במחקר:​

 • על פי נתוני הלמ"ס לשנת 2015 – רק 26.5% מכלל העסקים היו בבעלות נשים.
 • עוד על פי נתוני הלמ"ס: כמחצית מהנשים בעלות עסק עצמאי הן בעלות תואר אקדמי, זאת לעומת 30% בלבד בקרב הגברים בעלי העסקים.
 • עצמאיות עובדות בממוצע כ-31.6 שעות בשבוע – כשליש פחות מעצמאים.
 • בהכנסה לשעת עבודה עצמאיות מרוויחות בממוצע כ-56 ₪, כ-18% פחות מעצמאים. בהשוואה בין עצמאיות לשכירות, ההכנסה משעת עבודה של אישה יזמית גבוהה בכ-11% מההכנסה משעת עבודה של אישה שכירה.
 • עיקר הפעילות של עצמאיות מרוכזת בתחומי השירותים האישיים  והשירותים המקצועיים  - ענפים המאופיינים בדרך כלל בהשקעות נמוכות, מחזורים נמוכים, מספר מועסקים נמוך (לעיתים העסקה עצמית בלבד) וטווח השפעה מקומי.
 • 31% מהנשים שקלו או נמצאות בתהליך של הקמת עסק עצמאי או מעבר משכירות לפרילסנריות, זאת לעומת 41% מהגברים הנמצאים באותו תהליך. בשאלת המוטיבציה, ניכר כי נשים פחות מעוניינות להקים עסק עצמאי (43%), בהשוואה לגברים (54%).
 • קיימת שונות גבוהה בין נשים לגברים בהליך היזמות – משלב הרעיון ועד המימוש: 42% מהנשים השיבו כי הן חשבו על הרעיון של הקמת העסק (לעומת 51% מהגברים). מתוכן, רק 38% בדקו היתכנות להקמת העסק (לעומת 53% מהגברים). הקמת העסק בפועל – 34% מהנשים הגיעו לשלב זה, לעומת כ-40% מהגברים.
 • תמריצים עיקריים לפתיחת עסק, בקרב כלל הנשאלים (גברים ונשים): היכולת להרוויח יותר (56%) שעות עבודה גמישות (49%) ומקסום רווח אישי ולא רווח לבעל העסק/החברה (40%).
 • בקרב הנשים בלבד: 56% ציינו את היכולת לעבוד בשעות עבודה גמישות כמניע מרכזי (42% בקרב גברים), 55% היכולת להרוויח יותר, 43% הרצון לפתח כישרון (35% בקרב הגברים). גברים ציינו בשיעורים גבוהים את הרצון להרוויח יותר.
 • חסמים עיקריים לפתיחת עסק, בקרב כלל הנשאלים (גברים ונשים): אובדן ההכנסה הקבועה (57%), כישלון העסק (43%), הפסד ההשקעה (42%) ותחרות קשה (28%), שצוינה בשיעור גבוה בקרב גברים (32%) לעומת נשים (25%). נשים ציינו בשיעור גבוה יותר את חוסר הניסיון בשיווק עצמי ( 28%) לעומת גברים (21%) ו-22% ציינו כי החסם המרכזי שלהן הוא חוסר בידע פיננסי, לעומת 17% מהגברים. הפחד מאובדן ההכנסה הקבועה צוין בקרב נשים בשיעור גבוה יותר( 60%) אל מול הגברים (54%).
 • מהסקר עולה כי הקושי המרכזי של נשים בניהול עסק הוא נושא השיווק והשגת הלקוחות ו-63% מהנשים ציינו אותו בפער ניכר משאר הקשיים. גם בקרב גברים אחד הקשיים המרכזיים הוא שיווק, אולם בשיעור נמוך משמעותית לעומת נשים (24%). בקרב 46% מהגברים, צוינו יותר קשיים כלכליים, בפער ניכר מהנשים (19%). חשוב לציין, כי כ-20% מהגברים ציינו כי אין להם קשיים כלל, לעומת הנשים שלא השיבו כך.

לצפייה בקובץ המחקר

לצפייה בתקציר המחקר (פברואר 2018)

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.