דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

41% מהעסקים הזעירים שביקשו הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי - לא קיבלו את המימון שהיה דרוש להם

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בדקה את מחנק האשראי בקרב העסקים הזעירים, הקטנים והבינוניים.

ממצאי הסקר:

  • 28% מכלל העסקים שנזקקו לאשראי נותרו ללא מענה, בקרב עסקים זעירים (עד 4 עובדים) שיעור זה עומד ל-41%
  • מחנק האשראי בקרב עסקים זעירים גבוה פי 2 מעסקים קטנים ויותר מפי 3 מעסקים בינוניים
  • מחנק האשראי קטן ב-59% בקרב עסקים שהגדילו בשנה האחרונה את היקף הפעילות שלהם, כך: עסקים בינוניים צמחו יותר מעסקים זעירים, 44% מהעסקים עם מעל 20 מועסקים דווחו על צמיחה, לעומת 33% מהעסקים הזעירים 

בסקר האשראי השנתי, שמבצעת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בקרב כ-500 עסקים, נבדקות מגוון סוגיות, בהן גם סוגיות המימון והביקוש של עסקים לאשראי מול היצע האשראי שניתן להם על ידי גורמי המימון. 

הסקר משווה סוגיות אלו עם מאפיינים שונים של העסק, כגון השינוי בהיקף הפעילות של העסק, גודל העסק, המידה בה העסק זקוק להגדלה של כמות האשראי שלו.

במסגרת הסקר נבחנו צרכי העסקים לקבלת הלוואות או הגדלת מסגרת אשראי. מהנתונים עולה כי סך העסקים שנזקקו למקורות מימון, ולא הצליחו להגדיל את מקורות האשראי, לא באמצעות הלוואה ולא על ידי הגדלת מסגרת אשראי, עומד על 28%. 

הפער בין הביקוש להלוואות להיצע של הלוואות 

עסקים רבים שפנו לקבלת הלוואות בשנת 2022 לא הצליחו לקבלה, ופחות ממחצית מהעסקים הללו קיבלו את מלא ההלוואה שבקשו (נתונים אלו מתייחסים להלוואות בלבד, ללא ביקוש להגדלת מסגרת אשראי): כשליש מהעסקים לא קיבלו הלוואה כלל ו-18% קיבלו רק חלק מסכום ההלוואה שביקשו (מענה חלקי).

לדו״ח המלא

לדו״ח המלא - מונגש

לסקר אשראי לשנת 2021

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.