דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם הפרסום: יזמות עסקית בציבור החרדי
תאריך פרסום: אוגוסט 2019
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי:

מחקר זה ממפה את המאפיינים הייחודיים של היזמות העסקית בציבור החרדי בישראל. 
עלה מהמחקר שחרדים שמקימים עסקים מרוויחים טוב יותר משכירים, וגם גמישים יותר בעבודה.

נושאים שנבחנו במחקר:

 • המאפיינים הייחודיים של יזמים ובעלי עסקים חרדיים בהשוואה לציבור הכללי
 • הצרכים הייחודיים של יזמים ובעלי עסקים ממגזר זה
 • המניעים להקמת עסק
מטרת המחקר להתאים את הכלים של הסוכנות לצרכים של המגזר וכן לסייע לכלל המגזר הציבורי לעצב ולגבש כלי מדיניות מיטביים, וכך להגביר את קצב השתלבותן של אוכלוסיות חרדיות שונות בשוק העבודה.

ממצאים עיקריים מהמחקר:

 • מניעים לפתיחת עסק:
  • עבור גברים – הרצון להמשיך וללמוד ב"כולל" וחוסר בהשכלה פורמלית.
  • עבור נשים - רצון לשלב עבודה עם טיפול במשפחה ונורמות של חברה מתבדלת ושמרנית המטילה על הנשים פיקוח חברתי הדוק.
 • גובה ההכנסה - ההכנסה של בעלי עסקים חרדים גבוהה מזו של חרדים העובדים כשכירים.
 • רישות עסקי וחברתי - קיימים קשרים חזקים ואמון בתוך הקהילה החרדית, המאפשרים פנייה בלתי פורמלית והבנה של צרכי לקוחות, דבר המסייע בהקמת פעילויות עסקיות. מנגד, חסר לקבוצה זו רישוּת  (Network)מחוץ לעולם החרדי, דבר המקשה על צמיחה של העסקים. 
 • השכלה עסקית - מחסור בהשכלה עסקית, בעיקר בקרב גברים, מהווה קושי לפיתוח עסקי. השלמה של ההשכלה מהווה אתגר משמעותי בסיוע לעסקים במגזר החרדי/

המחקר מבוסס על כמה מקורות עיקריים:

 • סקירת ספרות, המציעה את התשתית התיאורטית לדיון ביזמות עסקית באוכלוסייה החרדית בישראל
 • מחקר איכותני – ראיונות עם יזמים וגורמים מקצועיים במגזר
 • ניתוח כמותי של מאגרי נתונים מתוך סקרים

לצפיה בקובץ המחקר - יוזמות עסקים בציבור החרדי 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.