טופס קליטת ספק למאגר היועצים והמרצים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע להרשמה למאגר היועצים והמרצים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים  המנוהל על ידי מערך המעוף.

​תנאי סף ומידע על תחומי התמחות

תשומת ליבכם, לפני מילוי הטופס המקוון, חשוב לעיין בתנאי הסף והמידע בנושא תחומי התמחות ואזורים שפתוחים לקליטת ספקים

לטיפול בבעיות הנוגעות לתפעול או מילוי הטופס ולשאלות בנושאים מקצועיים – יש לפנות במייל לנציג מעוף באזור המגורים. 

 טופס רישום ספק

פרטים אישיים

*סוג עסק
*מין

*פרטי השכלה

רמת השכלה

 

*מוסד ישראלי:

*אוכלוסיות אליהן משתייך הספק

*סוג מס' זיהוי

שירותים מוצעים

*סוג ספק:

*אזורי פעילות

*רשימת שפות

*נסיון עם אוכלוסיה

*נסיון עם סוגי עסקים

ענף
ענף משני
תחום פעילות

*התמחויות ליועץ(עד 3 פריטים)

*תתי התמחויות ליועץ

פרטי התקשרות

*אמצעי תקשורת מועדף

צרופות

קבצי חובה

פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך
פתיחת מסמך

קבצים נוספים

פתיחת מסמך
לא ניתן להמשיך במילוי הטופס