דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​​שם המחקר: הערכת תכנית יוזמים עסק
נושא המחקר: תכנית לאימון יזמים פוטנציאליים כיצד להקים עסק
תאריך פרסום: אוקטובר 2016
מוסדות המחקר: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.
שפות: עברית

עיקרי התכנית

תכנית יוזמים עסק הנה תכנית של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, המבוצעת דרך סניפי מעוף של הסוכנות, ומסייעת ליזמים פוטנציאלים, רובם יזמים מתוך כורח, להקים עסקים.
בתכנית משתתפים כ-3,500 יזמים מדי שנה. התכנית נותנת ליזמים פוטנציאליים סיוע באמצעות קורס ליזמים, ייעוץ פרטני, סיוע להכין תכנית עסקית למימון ואפשרות להשתתף במפגשים עם יזמים נוספים.

על המחקר​

מחקר הערכה זה של התכנית התבסס על שישה סקרים: הן ארבעה סקרים שנעשו באופן מיוחד לצורך המחקר והן תוצאות שני סקרי שביעות רצון שנעשו בעבר.
תיקוף הנתונים נעשה גם באמצעות השוואה לקבוצת ביקורת וגם באמצעות חוות הדעת של המשתתפים בסקרים. חוות הדעת של המשתתפים נבדקה בכמה דרכים, באמצעות שאלות שונות על תוספתיות ותרומת התכנית להקמת העסק ולניהולו. 
תוצאות הבדיקות השונות, כולל ההשוואה לקבוצת הביקורת, יצאו עקביות, והראו שבשנת 2015 התכנית תרמה לתוספת של כשליש להקמת עסקים חדשים, מעל לשיעור ההקמה בקבוצת הביקורת, וכן תרמה משמעותית לאיכות העסקים שהוקמו בעקבותיה ולשרידותם.

הקובץ בלינק להלן מתאר את הממצאים והתובנות שהתקבלו מביצוע מחקר הערכה לפרויקט:​

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.