דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​שם המחקר: סיוע לעסקים ביתיים
נושא המחקר: בדיקת המאפיינים של מגזר העסקים הפועל מהבית בישראל ואיתור חסמים ודרכים לסייע למגזר זה
חוקרים: ד"ר אריה אבירם וד"ר יעקב בן-עמי
תאריך פרסום: ספטמבר 2013
מוסדות המחקר: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה.

המחקר מתבסס על סקר וראיונות שנעשה בקרב אוכלוסיית העסקים הפועלים מהבית. המחקר מתמקד בחסמים והמסייעים להחלטה על הקמת עסק ביתי ובהשוואה בין שלוש קבוצות של יזמים שהקימו עסקים מהבית:
  • קבוצת העסקים השייכים ליזמים חרדים
  • הקבוצה השייכת ליזמים ערבים
  • הקבוצה של היזמים מקרב האוכלוסייה הכללית
 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.