דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​מדי שנה נסגרים במשק מעל ארבעים אלף עסקים, רובם המכריע עסקים זעירים, קטנים או בינוניים. 

במחקר של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים (=הסוכנות) ואוניברסיטת בן גוריון נמצא שהגורם השכיח ביותר לסגירת העסק בשנת 2022 היה:

 • העסק לא רווחי (29%)
 • סיבות אישיות/משפחתיות (23%)
 • השפעת הקורונה (12%)
 • קושי בהשגת מימון (9%)
 • הזדמנות לתעסוקה אחרת (9%)
 • סגירה מתוכננת מראש (9%)
 • הזדמנות לסגור את העסק (3%)
 • מדיניות ממשלתית/בירוקרטיה (3%)
 • ופרישה לגמלאות (2%)

במטרה לבדוק לעומק רב יותר את הגורמים לסגירת עסקים, וכיצד אלו קשורים למאפייני עסקים, לקשיים, ולחסמים העומדים בפניהם, ביצענו בסוכנות מחקר על כוונת סגירה של עסקים. במחקר, שתוצאותיו מוצגות בדוח זה, בדקה הסוכנות את כוונת הסגירה של בעלי עסקים באמצעות ניתוח נתונים משני סקרי עסקים שהסוכנות ביצעה ב-2022: סקר עסקים כללי וסקר אשראי בעסקים

במחקר נמצא שמבין החסמים איתם מתמודד העסק, החסמים שמשפיעים ביותר על כוונת סגירה, לפי דרגת ההשפעה, הם: 

 1. עלויות ייצור, חומרי גלם או סחורות
 2. גישה למימון
 3. מציאת לקוחות
 4. עומס בירוקרטי
 5. זמינות כוח עבודה או ניהול מיומן

בתחום המימון נמצא: 

 1. אם עסק היה זקוק למימון, אולם לא קיבל את המימון, או שקיבל מימון חלקי בלבד, סביר שבעלי העסק שקלו יותר לסגור אותו (ממצא מובהק). 
 2. כמו כן נמצא, בקרב עסקים שזקוקים למימון, שגברים שוקלים לסגור את העסקים שלהם יותר מנשים.

בבחינת השינויים העסקיים, נמצא שבקרב עסקים שצמצמו את כמות העובדים שלהם יש את נטייה גבוהה של הבעלים לסגור את העסק, ולאחריה יש נטייה כזו בקרב בעלי עסקים שהרווחיות של העסק שלהם ירדה לעומת הרווחיות בשנה הקודמת. 

בבחינת מאפיינים של העסקים, שמשפיעים על הכוונה של בעלי עסקים לסגור את העסקים, ניתן לציין את גודל העסק, כאשר:

 1. ככל שהעסק קטן יותר, יש הסתברות גדולה יותר שבעל העסק שוקל לסגור אותו.
 2. גיל העסק, כאשר נמצא שכעסקים שגילם נע בין 3 ל-6 שנים, קיימת הסבירות הגבוהה ביותר שבעלי העסק שוקלים לסגור אתו.

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה מגוון של כלי סיוע מסובסדים לעסקים וליזמים. במחקר שהסוכנות עשתה על יזמים שהקימו עסקים, נמצא שיזמים שהסתייעו בתוכנית של הסוכנות שנקראת "יוזמים עסק" שיפרו ב-10 נקודות אחוז את הסיכוי של העסק לשרוד (לאחר שלוש שנים מיום ההקמה). השרידות של עסקים שהשתתפו בתוכנית הייתה 75%, לעומת 65% שרידות שנמצאה בקרב עסקים חדשים שלא השתתפו בתוכנית. 

לדו״ח המלא

לדו״ח המלא - מונגש

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.