דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם הפרסום: אשראי זעיר חוץ בנקאי לנשים ערביות
תאריך פרסום: ספטמבר 2020
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע כללי:

קרן קורת SAWA הוא מיזם משותף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וקרנות קורת ישראל, בשיתוף הרשות לפיתוח המגזר הערבי. 
מטרת המיזם היא פיתוח עסקים זעירים של נשים מהמגזר הערבי והבדואי על ידי מתן הלוואות חוץ-בנקאיות. המיזם פועל מאז פברואר 2011 בדרום וצפון הארץ (התכנית של קרנות קורת פועלת מאז 2006) ובהדרגה התרחב לכלל המדינה. 

מתודולוגיה - מחקר ההערכה

במחקר ההערכה נותחו נתונים ממאגר המידע של התכנית הכולל נתונים על כלל המשתתפות בתוכנית - 6,239 נשים שנכנסו לתכנית החל משנת 2006. מחקר ההערכה התבסס גם על שאלוני הערכה שמילאו כ-1,455 משתתפות עם סיום החזר הלוואה.

עיקרי הממצאים מתוך ניתוח הנתונים ממאגר המידע

  • 99% מכלל הנשים (כאלה שהעסק שלהן המשיך לעבוד וכאלה שלא) מרוצות או מרוצות מאד מהשירות שהן קיבלו בתכנית
  • רוב הנשים דיווח, עם סיום החזר ההלוואה שלהן, שהעסקים שלהן פעילים (93% עסקים פעילים, 70% פעילים ומצליחים)
  • הנשים שיפרו באופן מובהק את הכנסותיהן מהעסק. אם בתחילת התקופה 70.6% מהן הרוויחו עד 2,000 ₪ הרי שבסוף התקופה רק 17.3% מרוויחות עד 2,000 ₪ ועוד 7% מהעסקים נסגרו
  • נראה שהתכנית נותנת מענה לנשים מן הפריפריה, אשר רבות מהן לא היו מועסקות קודם לכניסתן, השכלתן נמוכה והגברים לא משתתפים בהכנסת המשפחה (43% מבין הנשואות)
  • ב- 66% מהמקרים העסק החדש מהווה מענה לנשים שכלל לא עבדו קודם ולא הצליחו להשתלב במקום עבודה בגלל מאפיינים סוציולוגיים
  • ישנו שינוי משמעותי בהתייחסות לנושא רישום העסק וכוונת המשתתפות לרשום אותו. 66% מהמשיבות לשאלונים כתבו שמתכננות לרשום את העסק בקרוב
  • מספר העובדים המועסקים אצל משתתפות התכנית עלה בכ-10%
  • ההכנסה מהעסק עלתה משמעותית מאז קבלת הלוואה
  • רוב הנשים דיווח שהן מרוצות מהשירות שקבלו בתכנית - הליווי האישי והמימון

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.