דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נושא: דוח תוצאות סקר מוסר תשלומים במגזר העסקים הקטנים והבינוניים

תאריך פרסום: ינואר 2024

הגורם המפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה (הסוכנות) מבצעת מדי שנה סקר מעקב אחר מוסר התשלומים בקרב עסקים קטנים ובינוניים בישראל. בסקר נשאלו העסקים על סוגי הלקוחות שלהם לפי מגזר:

  • משרדי ממשלה
  • רשויות מקומיות
  • חברות ממשלתיות
  • עסקים פרטיים ואנשים פרטיים

מעל למחצית מהנשאלים מכירים את החוק וב-2023 יש מגמת עלייה בשיעור העסקים המכירים את החוק בהשוואה ל-2021 (64% ו-59% בהתאמה).

לאורך השנים חלה בשיעור הלקוחות שאינם עומדים בדרישות החוק. ירידה זו מאפיינת בעיקר את הירידה משנת 2019 לשנת 2021.

במגזר הממשלתי המספר הממוצע של ימי האיחור בתשלומים (ביחס לחוק) עומד על כשבועיים בשנת 2023 בהשוואה לשלושה שבועות בגופים ציבוריים וקרוב לחודש ברשויות המקומיות. במגזר הממשלתי אנו רואים מגמת ירידה בימי האיחור לאורך השנים בעוד שברשויות המקומיות מספר ימי איחור ממוצע גבוה לאורך כל השנים.

לגבי לקוחות מהמגזר העסקי, כשליש מהעסקים אינם משלמים לספקים שלהם תוך 45 ימים, ומגמה זו איננה משתנה ב-3 שנים האחרונות.

כאשר בוחנים את העסקים לפי סוג הלקוח ושואלים איזה אחוז מההתקשרויות הוא במסגרת מכרז אנו רואים שבין 66% ל-72% מההתקשרויות עם לקוחות מאחד מהמגזרים (ממשלתי, ציבורי, רשויות מקומיות) מבוצעות באמצעות מכרז ב-2023.

70% מהעסקים שלקוחותיהם מהמגזר הציבורי, ממשלתי ורשויות מקומיות ציינו בסקר (2023) שהם רשומים לפחות במאגר ספקים אחד של רשות ציבורית. זאת בהשוואה ל-55% ב-2022. מבין העסקים הרשומים לפחות במאגר אחד, מעט יותר מ50% מקבלים עבודה במסגרת החברות במאגר.

לצפיה בסקר מוסר התשלומים לשנת 2023

לצפיה בסקר מוסר התשלומים לשנת 2023 - מונגש

לסקרים קודמים

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.