דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
בהתאם לנוהל מנהל הסוכנות "הנגשת שירותים ומוצרים לעסקים קטנים ובינוניים" (להלן: "הנוהל"), הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה (להלן: "הסוכנות" ו- "המשרד" בהתאמה) מזמינה את הציבור להציע​ הטבות לעסקים קטנים ובינוניים המהוות פתרונות לכשלי שוק הנוגעים למגזר זה.
הסוכנות, באמצעות מחקרים וחוות דעת מקצועיות שונות, זיהתה כשלי שוק וחסמים המקשים על פעילותם השוטפת של עסקים קטנים ובינוניים.​

לצפייה בלוח ההטבות לעסקים - BIZנס>>


כל המעוניין להציע הטבות לציבור העסקים הקטנים והבינוניים, המהוות פתרונות אפשריים לכשלים שנבחרו ומוצגים להלן, מתבקש להעביר את הצעתו באמצעות הטופס הנ"ל.

כדי להגיש א​ת הבקשה נדרש לצרף לטופס את ההצהרות הבאות חתומות על ידי העסק:

 

פרטי הפונה

פרטי איש קשר

פרטי ההטבה המוצעת

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.