דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
המסלול האדום מאפשר זכאות לכל הפסד, או מניעת רווח שנגרם לעסק בעקבות המלחמה (בניכוי הוצאות שהעסק יכול לחסוך). הפיצוי ניתן, בהתאם לבחינה פרטנית של נתוני העסק, ההפסדים שנגרמו לו וההוצאות שיכל לחסוך: הפסד בגין ביטולי עסקאות או הזמנות (בניכוי הוצאות שנחסכו), הוצאות קבועות (שכירות, ביטוח, ארנונה וכד'), הפסד מלאי, ונזקים אחרים שנגרמו מהמלחמה. 

למה קוראים לזה מסלול אדום? 

רשות המיסים בודקת את כל המסמכים המוגשים ובוחנת את היקף גובה הנזק, או הפסד הרווח באופן פרטני, בשונה מהמסלול הירוק המבוסס על דיווחים כספיים.

הוצאות שכר מוכרות במסלול האדום: 

  • עלות שכר העבודה שהמעסיק שילם לעובד שלא עבד עקב הוראות כוחות הביטחון
  • בתנאי שהעובד הועסק בשלושה החודשים האחרונים והמעסיק שילם את כל תשלומי החובה
  • מחושב ברמה יומית על בסיס ממוצע של שלושה חודשים אחרונים
  • מוגבל לעד פי 2.5 מהשכר הממוצע במשק
חשוב לדעת: אין מגבלת מקסימום לגובה הפיצוי.

אילו עסקים זכאים?

עסקים הנמצאים ברשימת היישובים שהוכרזה כיישובי ספר (נספח ג,ה בקובץ) יישובים אלו ככלל הם יישובים בטווח של 0-7 ק"מ מרצועת עזה ועסקים ביישובי קו העימות בצפון בהתאם לרשימת היישובים (נספח ג בקובץ)
עסקים ביישובים שפונו על פי החלטת ממשלה, זכאים לקבל מקדמות.

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.