Bizנס - לוח הטבות לעסק

​​​​​​​​​​​

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה גאה להציג את BIZנס – לוח ההטבות לעסקים. פלטפורמה זו מפרסמת שירותים ומוצרים עבור עסקים קטנים ובינוניים בתחומים שונים.