\
סיוע במימון תשתית<br>אינטרנט בסיב אופטי

סיוע במימון תשתית
אינטרנט בסיב אופטי

הזדמנות לשדרג את תשתית האינטרנט
ולקבל מימון של 1,000 ₪

הודעה על יתרת תקציב של התוכנית

בהתאם לסעיף 2.5.5 בתקנון התכנית סיוע למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/העסק FTTH, אנו מעדכנים כי נכון לתאריך 1.10.2020 יתרת התקציב של התכנית הנה בסך 17 מיליון ₪ כולל מע"מ.

החל מתאריך 1.10.2020 כלל ההרשאות התקציביות שטרם הוגשו בגינן דרישות תשלום מבוטלות וממועד זה ועד לתאריך 1.11.2020 התשלום יינתן בהתאם לסדר קליטת דרישות התשלום ובכפוף ליתרה תקציבית במועד בדיקת הדרישה.

סיוע בחיבור לאינטרנט בסיב אופטי

אתכם בדרך לפיתוח והתאמת העסק לשגרה החדשה!

הזדמנות לשדרג את הבסיס לפעילות העסקית שלכם באמצעות חיבור לתשתית אינטרנט מהירה, איכותית ואמינה של "סיב אופטי עד הבית", או בשמה הטכני FTTH.

סרטון הסבר על התוכנית

מה ההטבה שמקבל העסק?

מענק של 1,000 ₪ (כולל מע"מ), עבור חיבור העסק לתשתית אינטרנט של סיב אופטי.
המענק יינתן רק עבור חיבור לתשתית סיב אופטי בעלות חודשית שאינה עולה על 250 ₪.

מהם תנאי הזכאות לסיוע במימון?

הסיוע יינתן בהתאם לסדר קליטת הבקשות ועד למימוש מלוא התקציב של התכנית, לעסקים העומדים בהגדרות של סעיף 2.16 לתקנון שירותי הסיוע וכוללים בין השאר:

 • עצמאים ועסקים קטנים
 • עמותות עם פעילות עסקית
 • עסקים שמעסיקים עד 100 עובדים
 • עסקים עם מחזור שנתי של עד מאה מליון ₪

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המימון

התהליך כולל 3 שלבים: בדיקת זכאות, הגשת דרישת תשלום, בדיקת הבקשה והעברת תשלום.

שלב 1 - בדיקת זכאות לסיוע

 •  יש למלא את טופס בקשת הזכאות בתחתית העמוד
 • בשלב זה לא יתבצע שריון תקציב לבקשות הזכאות. דרישות התשלום ייבדקו לפי סדר הגשתן ובהתאם ליתרה תקציבית

שלב 2 – הגשת דרישת תשלום

לאחר חיבור העסק לתשתית סיב אופטי, יש למלא את טופס דרישת התשלום.

להגשת דרישת התשלום לחצו כאן - שימו לב, ניתן להגיש דרישת תשלום רק לאחר הזנת בקשת זכאות בטופס בעמוד זה.

מה נדרש להציג בדרישת התשלום?

כל עסק רשאי להגיש דרישת תשלום אחת, אליה יש לצרף את כל החשבוניות ו/או הקבלות עבור החיבור לסיב אופטי, וכן את המסמכים הבאים:

 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות)
 • אישור ניהול ספרים בתוקף
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף
 • אישור ניהול חשבון בנק, או המחאה (שיק) מבוטלת
 • ארגונים ללא כוונת רווח נדרשים להציג אישור ניהול תקין בתוקף

אילו פרטים חשוב שיופיעו בחשבוניות/קבלות

שימו לב, חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יוגדרו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר בגינן החזר הוצאות אלו.

 • שם העסק שעבורו נדרש הסיוע
 • פירוט המעיד שמדובר בחיבור העסק לתשתית אינטרנט בסיב אופטי עד הבית / FTTH
 • תאריך החיבור - ניתן להגיש חשבוניות ו/או קבלות שהונפקו החל מיום 1.4.2020 ואילך

שלב 3 – בדיקת תקינות הבקשה ותשלום

במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון העסק בתוך 10 ימי עסקים ממועד אישור הבקשה.

במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים.

שאלות ופניות

מומלץ לעיין בדף השאלות והתשובות של התוכנית, לפרטים נוספים והבהרות ניתן לפנות למוקד המידע של התוכנית:

נא לקרוא בעיון את כל ההנחיות המפורטות לעיל לפני הזנת הפרטים בטופס

בקשת זכאות למימון חיבור לתשתית סיבים אופטיים עד הבית/עסק FTTH

פרטי בעל העסק / נציג העסק

*
*

פרטי העסק

הצהרות על עמידה בתנאי התוכנית