דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

לאור החשיבות של האשראי, הסוכנות לעסקים מבצעת הן סקרים תקופתיים לבדיקת מצב האשראי של עסקים קטנים ובינונים, והן מחקרים וסקירות של מקורות שונים לצורך ביצוע אינטגרציה וקבלת תמונה רחבה של מצב האשראי העסקי בישראל.

להלן קישורים לדוחות שונים שביצענו על התחום:

סקירת אשראי לעסקים קטנים ובינוניים למחצית שנת 2022 >>
סקירה זו מציגה את ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים למחצית שנת 2022. סקירה זו מבוססת על נתוני בנק ישראל ועל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ בנקאי המדווחות לבורסה לניירות ערך.
סקר מימון לעסקים קטנים ובינוניים לשנת 2022 >>
דוח זה מבוסס על סקר שביצעה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בשנת 2022 בקרב 500 עסקים, שבדק סוגיות שונות, כגון הביקוש של עסקים לאשראי מול היצע האשראי שניתן להם על ידי גורמי המימון. הסקר משווה סוגיות אלו עם מאפיינים שונים של העסק, כגון השינוי בהיקף הפעילות של העסק, האם בעלי העסק שקלו לסגור אותו, גודל העסק, ענף הפעילות שלו ועוד. 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.