דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
שם הפרסום: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – מחצית 2021
תאריך פרסום: דצמבר 2021
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים החלה לפרסם מדי חצי שנה סקירה על מצב שוק האשראי הבנקאי והחוץ-בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים. זהו המסמך השני בסדרה. המחצית הראשונה של שנת 2021 התאפיינה בכך שעל אף שההתפשטות נגיף הקורונה המשיכה להופיע בגלים, הגבלות הפעילות על עסקים היו מזעריות.

בנייר זה יוצג ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים במחצית הראשונה של שנת 2021. סקירה זו מבוססת על נתוני בנק ישראל ועל הנתונים מתוך הדוחות הכספיים של חברות האשראי החוץ בנקאי המדווחות לבורסה לניירות ערך.

ממצאים עיקריים:

  • האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון ₪) עלה במחצית הראשונה של 2021 ב-3.6% ביחס לשנת 2020 – גידול של כ-8.5 מיליארד ₪ (בהמשך לגידול של 2.8%, כ-6.5 מיליארד ₪, בשנת 2020). אולם, הגידול באשראי לעסקים קטנים הוא כשליש מהגידול באשראי לעסקים גדולים (מעל 100  מיליון ₪) שגדל ב-26.4 ממיליארד ₪ - 9.5%.
  • האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) עלה בשיעור של 5% במחצית 2021, עלייה של כ-3.3 מיליארד ₪, זאת לאחר ירידה בשיעור של 6% בשנת 2020 (ירידה של כ-4.6 מיליארד ₪), כך שסך האשראי לעסקים זעירים עדיין נמוך מסך האשראי בסוף שנת 2019. 
  • בעוד האשראי לעסקים בינוניים (25-100 מיליון ₪) עלה בשיעור של 8% (תוספת של 5.8 מיליארד ₪) במחצית 2021, האשראי לעסקים קטנים (2-25 מיליון ₪) דווקא ירד בשיעור של 1% (ירידה של 546 מיליון ₪), כאשר את עיקר הירידה (6%) חוו עסקים עם מחזור שנתי של 5-10 מיליון ש"ח.
  • שיעור האשראי לעסקים קטנים ובינוניים מסך האשראי העסקי המשיך במגמת הירידה בשנים האחרונות וירד לכ-44.4%, ירידה של 1.4 נקודות אחוז לעומת שנת 2020. שיעור זה דומה לרמה הנמוכה של שיעור האשראי לעסקים הקטנים והבינוניים בסוף רבעון 1 2020, טרם הפעלת הקרן המיוחדת בערבות מדינה שהוקמה עם פרוץ משבר הקורונה.
  • היקף האשראי חוץ בנקאי (נתוני חברות מדווחות) לעסקים קטנים ובינוניים רשם עלייה חדה של כ-29% והגיע לכ-6.7 מיליארד ש"ח, זאת לאחר ירידה של כ-10% בשנת 2020.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.