דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: האשראי לעסקים קטנים ובינוניים – משבר הקורונה

תאריך פרסום: יוני 2021

גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה

מידע כללי

התפשטות נגיף הקורונה הביאה לפגיעה משמעותית בלא מעט עסקים בשל הגבלות הפעילות והתנועה שנקבעו בישראל ובעולם כולו. גם לאחר הפחתת ההגבלות על הפעילות במשק, עסקים רבים חזרו לפעול במציאות חדשה שלא הכירו עד כה. מסקרים המבוצעים על ידי הסוכנות, מקשר עם עסקים רבים וגופים שונים, וכן מנתונים המפורסמים בין היתר על ידי בנק ישראל, אנו למדים על הקושי הרב של העסקים בהשגת אשראי, צמצום מסגרות קיימות וייקור עלויות האשראי בידי המערכת הבנקאית הן בתקופת ההגבלות אך גם לאחר סיום ההגבלות. 
בנוסף, גופים חוץ בנקאיים המעמידים אשראי לעסקים קטנים ובינוניים, ובמקרים רבים נותנים מענה אשר לא ניתן על ידי המערכת הבנקאית, נתקלו בצמצום מקורות האשראי שלהם, בין היתר בעקבות צמצום מסגרות אשראי הניתן להם על ידי הבנקים או העלאת העלויות באופן משמעותי. 
בנייר זה יוצג ניתוח שוק האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לעסקים קטנים ובינוניים בתקופת משבר הקורונה וכן סקירת הצעדים השונים שנעשו על ידי המדינה על מנת להקל על מצוקת האשראי של עסקים אלו. 

ממצאים עיקריים מהסקירה:
  • האשראי לעסקים קטנים ובינוניים (עד 100 מיליון ₪) עלה בשנת 2020 ב-3% ביחס לשנת 2019 – גידול של כ-6.5 מיליארד ₪. 
  • האשראי לעסקים זעירים (עד 2 מיליון ₪) ירד בשנת 2020 בשיעור של 6% ביחס לשנת 2019 צמצום של כ-4.6 מיליארד ₪. 
  • ללא הקרן בערבות מדינה היקף האשראי לעסקים זעירים היה יורד בכ-11.5% ולשאר העסקים הקטנים והבינוניים (בניכוי עסקים זעירים) ירד בכ-1%. 
  • עצמאיים דיווחו על ירידה משמעותית במענה לביקוש אשראי בשנת 2020 ביחס לשנת 2019.
  • היקף האשראי שניתן לעסקים קטנים ובינוניים בקרן בערבות מדינה עומד על סך של 19.9 מיליארד ₪, מתוכם 0.6 מיליארד ₪ בקרן 2016 (על פי נתוני הקרן). 

    לצפייה במחקר-סקירת אשראי לשנת 2020 מונגש
 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.