שאלות ותשובות - סיוע במימון להטמעת תקן EMV

הסיוע ניתן באמצעות החזר הוצאות ונועד לסייע בהתקנת מערכות סליקת תשלומים בתקן EMV שמאפשר ביצוע תשלומים ללא מגע באמצעות הטלפון הסלולרי ואפליקציות תשלום מתקדמות.

*בכל סתירה בין מסמך זה להוראת תקנון תכניות הסיוע - מענקים לעסקים, יגבר התקנון.

מה זה EMV ?
EMV  הוא תקן המאפשר סליקה באופן מאובטח, בין היתר באמצעות שבב חכם בכרטיס האשראי.

מי זכאי להשתתף ? 
כל עסק שמחזור הסליקה שלו בשנת 2019 היה נמוך מ100 מיליון ₪, ובעת מועד פרסום התכנית העסק טרם הטמיע את החומרה ו/או התוכנה הנדרשת לסליקה בתקן EMV בעמדת המכירה (POS), לרבות מסוף אחוד תומך EMV, קודן (PIN Pad) או שדרוג נדרש לקופה ייעודית אליה מתחבר קודן (PIN Pad). הבהרה: בתי עסק הסולקים בתצורת Fake EMV, כלומר עסקים שאינם סולקים בתקן EMV על אף שקיימת חומרה ותוכנה התואמת תקן EMV בעסק, אינם זכאים למענק.
הבהרה: עסק שלא מבצע עסקות סליקה בכרטיס אשראי פיזי כיום, לא זכאי להשתתף בתכנית.

איך אדע אם אני צריך להחליף חומרה או תוכנה?
יש ליצור קשר עם חברת המסופים מולה אתה עובד על מנת לברר.

מה צריך לעשות?
 • שלב 1 - יש למלא טופס זכאות באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ובסיומו תקבל/י הודעה על "אישור הגשת בקשה זכאות למענק".
 • שלב 2 - לאחר ביצוע ההתאמות בעסק יש להגיש בקשה לקבלת המענק באמצעות טופס דרישת תשלום ייעודי באתר הסוכנות. שים לב! עסק יוכל להעביר בקשה למענק פעם אחת בלבד ועל כן יש לרכז את כל התשלומים והמסמכים בגין כל המסופים ולהעביר בקשה אחת מרוכזת.
מתי מבצעים כל אחד מהשלבים?
יש לבצע את שלב 1 לפני שלב 2. ניתן לבצע את הפעולות בסמוך אחת לשנייה, או להתחיל בביצוע שלב 1 ובהמשך לבצע את שלב 2.
שים לב – התאריך האחרון לביצוע שלב 1 הוא 30.09.2020 – לאחריו לא ניתן יהיה להגיש בקשת זכאות למענק, וכן עסק שלא קיבל  על "אישור הגשת בקשה זכאות למענק" לא יוכל לבצע את שלב 2.

מה אצטרך לצרף לטופס הזכאות?
הטופס הינו טופס דיגיטלי באתר האינטרנט של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בו מצהיר בעל העסק:
 • כי הינו עומד בתנאי זכאות.
 • הערכה לכמות עמדות המכירה שיותאמו לתקן EMV מבחינת החומרה (כולל תוכנה).
 • הערכה לכמות עמדות המכירה שיותאמו לתקן EMV מבחינת התוכנה בלבד (שדרוג מסוף קיים).
 • כי הוא  מוותר על סודיות ומאשר לסולק/המאגד להעביר לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ככל שיידרש נתונים הנוגעים להטמעת EMV ועמידה בתנאי תכנית הסיוע.
 • אישור התקנון
מה אצטרך לצרף לטופס דרישת התשלום?
 • חשבונית מס/קבלה על שם העסק/בעל העסק בגין הוצאות רכישת חומרה לעמדת מכירה התומכת בתקן EMV ו/או הוצאות בגין שירות של טכנאי אשר הטמיע את התקן בעמדות המכירה הקיימים בעסק. בחשבונית המס/ קבלה יופיעו: 
  • סוג השירות - רכישת חומרה לעמדת מכירה/ שירותי טכנאי
  • כמות עמדות המכירה  שהותאמו לתקן EMV מבחינת החומרה
  • כמות עמדות המכירה שהותאמו לתקן EMV מבחינת התוכנה בלבד. 
  • תאריך בו נרכשה החומרה לעמדת המכירה/ בוצעה הטמעת התקן. תאריך החשבונית יהיה מיום פרסום התכנית ואילך.
  • סכום מלא ששילם העסק תמורת השירות/השירותים. 
 • תעודה מזהה עפ"י אופי העסק (תעודת עוסק מורשה, תעודת התאגדות) 
 • אישור ניהול ספרים בתוקף.
 • אישור ניכוי מס במקור בתוקף 
 • למלכ"ר - אישור ניהול תקין בתוקף
 • אישור ניהול חשבון בנק/המחאה (צ'ק) מבוטלת.

מה קורה במקרה שיש פרטים שאינם מופיעים בחשבוניות (כמו למשל מס' המסופים, סוג השירות וכו') ?
חשבוניות אשר לא יכללו את כל הפרטים הנדרשים יחושבו כלא תקינות ולא ניתן יהיה לאשר את קבלת המענק בגין הוצאות אלה.

מה ההבדל בין טופס זכאות לטופס דרישת תשלום ?
טופס זכאות הוא הטופס הראשון שיש למלא, בו בעל העסק מצהיר על עמידתו בתנאי הסף של הפרויקט כפי שנקבעו ע"י משרד הכלכלה. ללא מילוי טופס זה לא ניתן למלא את הטופס השני - טופס דרישת התשלום.
טופס דרישת התשלום הוא הטופס אותו ממלאים לאחר סיום הטמעת ה EMV בבית העסק, ובו למעשה מרכזים את הנתונים והמסמכים הנדרשים לצורך העברת הבקשה לבחינה ואישור.

אם אני לא רוצה לעבור לסליקה בקוד אישי ? אני חייב להתקין את זה ?
על פי לוח הזמנים המפורט באתר בנק ישראל, כל העסקים שמשתמשים בסליקת אשראי נדרשים לעמוד בתקן EMV עד סוף יולי 2021 (למעט החרגות המפורטות באתר בנק ישראל) ולכן ללא קשר להחזר הוצאות, עליך להתקין את המסופים הנדרשים. אנחנו כאן כדי להקל עליך בהוצאות הכרוכות בכך. 

מה העלות של התקנת מסוף ?
העלות נעה בין כמה מאות לכמה אלפים תלוי במספר המסופים. שים לב - ההחזר הוא בגובה 80% מסך ההוצאה ועד 2500 ₪ כולל מע"מ למסוף.

מתי מקבלים את ההחזר?
לאחר הגשת הבקשה (שלב 2 בתהליך), במידה וכל המסמכים תקינים הכסף יועבר לחשבונך תוך 10 ימי עסקים מיום אישור דרישת התשלום.

מה קורה במידה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית?
במקביל לבדיקת הבקשה של העסק תתבצע גם בדיקה מול הסולק/מאגד, במידה ותימצא חוסר התאמה מול הבקשה של העסק תתבצע בדיקה פרטנית מול העסק. במידה והבקשה אינה מאושרת או מאושרת חלקית תישלח הודעה המפרטת את הסיבות לדחייה או לחילופין דרישה להשלמות רלוונטיות.
לכל עסק תינתן הזדמנות אחת לביצוע השלמות או תיקונים לבקשת ההחזר. 

השארתי פנייה באתר וקיבלתי  אישור הגשת בקשה זכאות למענק – מה זה אומר? מה אני עושה עכשיו?
עליך להתקין את המסופים ולהגיש דרישת תשלום וחשבוניות עד לתאריך 30.9.2020. 

אני מקבל את כל הכסף על ההתקנה בחזרה?
קבלת החזר של 80%  עבור כל הוצאה הקשורה ברכישת חומרה ו/או עלות טכנאי ו/או התקנת המסוף ובלבד שהסך הכולל למסוף לא יעלה על 2500 שח כולל מע"מ למסוף. 

על כמה מסופים אני יכול לקבל החזר והאם עליהם להיות באותו מיקום או סניף?
ההחזר ניתן עבור עד 20 מסופים הרשומים תחת אותו עסק גם אם נמצאים בסניפים או מיקומים שונים.

יש לי מסוף שאני צריך להחליף בחדש ובנוסף אליו ארצה לרכוש נוספים - האם אקבל החזר עבור רכישת כל המסופים?
ההחזר יינתן עבור שדרוג/החלפת עמדות שהיו קיימות בעסק בעת מועד פרסום התכנית ולא עבור עמדות חדשות.

אין ברשותי מסופים פיזיים. האם אהיה זכאי לקבל החזר בגין רכישת מסופים חדשים?
עסק שאין ברשותו מסוף פיזי אינו זכאי להשתתף בתכנית.

אני מבצע סליקה דרך אפליקציה, האם אהיה זכאי לקבלת החזר?
מי שאין ברשותו מסוף פיזי להעברת כרטיס אשראי, אינו זכאי להשתתף בתכנית ולקבל החזר על הטמעת הסליקה בתקן EMV / רכישת מסוף מותאם.

איך אדע אם אני סולק בתצורת FAKE EMV?
עליך לברר זאת מול המאגד / החברה הסולקת / חברת המסופים מולה אתה עובד. 

איך אדע אם אני צריך להחליף חומרה? תוכנה? גם וגם?
עליך לברר זאת מול חברת המסופים.