דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

קישורים ועדכונים להתמודדות בחירום


פיצויים

  • מתווה פיצויים לעסקים שאינם בישובי הספר
    הממשלה אישרה ביום 9.11.23 תכנית פיצויים ארצית בגין ירידה בהכנסות לעסקים בעלי מחזור עיסקאות שנתי עד 400 מליון ₪, ושחוו ירידה במחזור של מעל ל-25% לדיווח חד חודשי או 12.5% לדיווח דו חודשי בחודשים אוקטובר או נובמבר 2023. שיטת חישוב המענק מחולקת לשני סוגים:
  • עסקים בעלי מחזור שנתי של עד 300 אש"ח יקבלו סכומים קבועים לפי מדרג שיעור הפגיעה

  • עסקים בעלי מחזור של 300 אש״ח ועד 400 מלש"ח יקבלו מענק לפי נוסחה המתייחסת לעלות התשומות ושכר עובדים. 

התכנית צפויה להיפתח להגשות ב-19.11.23.

הלוואות הקרן בערבות מדינה

הקלות ברגולציה

הקלות לעסקים מרשות המסים

מפעלים חיוניים והעסקת עובדים

עובדים זרים:

תכניות מיוחדות לסיוע לעסקים

  • מחבקים את העסקים אתר אינטרנט המפרסם לציבור את העסקים מקו העימות והעוטף
  • הרצאות לשעת חירום - מגוון הרצאות עם ידע מקצועי, פינות לייב עם יועצים ומרצים ומרחב וזמן לשאלות ותשובות

מוקדי חירום

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.