דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​הנחיות לגבי מפעלים חיוניים

מפעלים חיוניים מוגדרים ככאלה על ידי המשרד הרלוונטי לתחום הפעילות של המפעל החיוני. לדוגמא, משרד בכלכלה והתעשייה קובע אלו עסקים בתחום המזון יהיו מפעלים חיוניים.

בעקבות המצב המיוחד שהוכרז בעורף, שר העבודה יואב בן צור חתם על צו להחלת פרק ד' לחוק שירותי עבודה בשעת חירום, לפיו עובדים במפעלים המספקים מוצרים/שירותים קיומיים בין היתר: תשתיות, רפואה, חשמל ומזון - ממשיכים לעבוד כרגיל. אי הגעה לעבודה במפעל חיוני, כהגדרתו בחוק שירות עבודה בשעת חירום, מהווה לכאורה עבירה פלילית. 

עם זאת, עובד במפעל חיוני שנמצא בשירות מילואים פעיל, פטור מלהתייצב לעבודה.

עובדים במפעל חיוני חייבים להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינם זכאים לקחת חופשה בתקופה זו. בין העובד למעסיק מתקיימים יחסי עבודה על כל המשתמע מכך, אך לא  יחולו הוראותיהם של אחדים מדיני העבודה, לרבות חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק עבודת נשים. מכאן, שבשעת אסון לאומי מותר להעסיק עובדים במפעל חיוני גם בשבת ובחג ואין הגבלה על כמות השעות הנוספות שהעובד נדרש לעבוד. 

פעילות והפסקת פעילות במצב חירום

הפעלת העסק תתבצע בהתאם להוראות ההתגוננות של פיקוד העורף הרלוונטיות לאזור

כאשר הוראות פיקוד העורף מונעות פעילות עסקית, או מונעות מעובדים להגיע (מסיבות שיפורטו בהמשך), עסקים עשויים להיות זכאים לפיצוי על נזק עקיף, מקרן פיצויים ומס רכוש.

  • הזכאות לפיצויים תלויה בגורמים אחדים, והם נקבעים בחקיקה:
  • עסקים הממוקמים בישובי ספר, ובתוכם כל הישובים בטווח של עד 7 ק"מ מרצועת עזה זכאים לקבל פיצויים על נזק עקיף בהתאם לתקנות קבע שתקפות תמיד.
  • עסקים הממוקמים בישובים מעבר לטווח ה-7 ק"מ יהיו זכאים לפיצוי רק אם יותקנו תקנות שעה. באותן תקנות ייקבעו הטווח הגיאוגרפי שעד אליו זכאים לפיצוי, על המועדים בגינם זכאים לפיצוי, וסכום הפיצוי. זאת בנוסף לפרטים נוספים. 

העסקת עובדים במצב חירום

במקומות בהם העסקים נסגרו בהוראת פיקוד העורף, המעסיק ימשיך לשלם לעובדים את המשכורות, ובהתאם לתקנות שייקבעו יקבל פיצוי. 

מי שסגר את העסק על דעת עצמו ולא בהנחיית פיקוד העורף, כפוף לחוקי העבודה הרגילים לפיהם למעסיק אין אפשרות להוציא עובד ללא הסכמתו לחופשה ללא תשלום.

יחד עם זאת, המעסיק יכול להוציא את עובדיו לחופשה בתשלום, על חשבון מכסת החופשה של העובד, שכן עפ"י החוק קביעת מועד החופשה היא בסמכות המעסיק. וכן אפשר להוציא את העובד לחופשה של עד שבעה ימים ללא הודעה מוקדמת. 

יודגש, כי במידה שישנם עובדים, אשר לא עומדים לרשותם ימי חופשה צבורים, המעסיק יצטרך לשלם להם שכר עבודה. עם זאת, בסמכותו לנכות ימי חופשה עתידיים מהעובד, בכפוף להסכמת העובד.

במצבים בהם העובד מתגורר באזור בו על פי הוראות פיקוד העורף הייתה הגבלה על פעילות, אך מקום עבודתו נמצא באזור ללא הגבלת פעילות, מדיניות הפיצויים תהיה בהתאם למה שייקבע בתקנות השעה. ככלל, המעסיק אינו זכאי לפיצוי על ימי היעדרות העובד, אך לעתים נקבעים הסדרים אחרים באופן זמני. 

עובד יכול להיעדר מעבודה לצורך השגחה על ילדו (עד גיל 14) וכן ילד בעל צרכים מיוחדים (אדם בגיל 3-21 עם לקות משמעותית, שבשלה מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת והוא נזקק לחינוך מיוחד( עקב סגירה של מוסד חינוך בשל הוראות שניתנו בסמכות עקב קיומו של מצב מיוחד בעורף, בתנאי שההורה השני לא נעדר מעבודתו באותו זמן לאותו צורך. 

למידע נוסף באתר משרד העבודה

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.