יציאה מעסק

יציאה מבעלות על ​עסק איננה אירוע פשוט. מעבר להיבטים הרגשיים של ניתוק מפרוייקט החיים שלכם, קיימים היבטים ​​פרקטיים שחשוב לבצע ומשמעויות משפטיות וכלכליות.​​

כלי עבודה שונים - פטיש, מברג וכו'

טיפים מקצועיים למכירת העסק

 

העברת בעלות על עסק

 
בחירה בין שתי אפשרויות - תכנית א' ותכנית ב'

מדריך למכירת עסק

 

מדריך לסגירת או שינוי שותפות

 
חץ שמוביל החוצה ממבוך

מדריך לסגירת עוסק יחיד