דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​​​סגירת עסק מחייבת הודעה לרשויות המס השונות: מס ערך מוסף (מע"מ), מס הכנסה וביטוח לאומי.
להלן הפעולות הנדרשות על מנת לסגור כחוק את העסק:

מע"מ

במקרה של סגירת עסק, יש לפנות למשרד המע"מ האזורי תוך 15 יום מהפסקת הפעילות העסקית ולבצע את הפעולות הבאות:
  • מילוי טופס 18 "הודעה על סגירת עסק/הצהרה". במידה ומדובר בשותפות, על כל אחד מהשותפים למלא באופן נפרד את טופס ההודעה על סגירת העסק.
  • מכירת המלאי, הציוד ונכסי העסק, במידה וישנם - יש להוציא חשבוניות מס ולשלם מע"מ בגין מכירות אלו. בנוסף, יש לפרט את הערך הכספי של כל הציוד, הנכסים והמלאי של העסק, אשר טרם נמכרו ונשארו ברשותך.
  • הסדרת כל החובות הפתוחים, אם ישנם וצירוף צילום של דו"ח העסק התקופתי האחרון, בו דווחה מכירת המלאי או הציוד.
  • דיווח על חשבוניות המס הריקות שנשארו ברשותך (כולל מספריהן הסידוריים). 

 מס הכנסה

  • יש להודיע לפקיד השומה תוך 90 יום על סגירת העסק מיום הפסקת הפעילות העסקית ולטפל בהמשך תשלום המקדמות בהתאם לפעילות הנישום.
  • יש להגיש בקשה לסגירת התיק במס הכנסה ע"י מילוי טופס 2550 - דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/משלח יד.
  • יש להגיש דוח שנתי בגין השנה בה הייתה פעילות עסקית, גם אם מדובר במספר חודשים בלבד.

​ביטוח לאומי

פע​ולות נלוות מו​מלצות

  • סגירת חשבון הבנק העסקי.
  • הודעה לעירייה ולחברת החשמל על הפסקת פעילות וסגירת חשבון לצורך הפסקת תשלומי מיסים.
  • ביטול פוליסות הביטוח העסקי החל מיום הפסקת הפעילות.
​מומלץ לשמור על פנקסי הנהלת החשבונות לתקופה של כ- 7 שנים מיום סגירת העסק.​

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.