דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שימו לב – על כל בעל עסק, לפני פתיחת המקום, יש לבדוק האם העסק טעון רישוי.

"עסקים טעוני רישוי" – הם עסקים שהוגדרו בטבלה של צו רישוי עסקים ומשתייכים לקבוצות הבאות (ראה מקרא לטבלה בצו מטה):
 • בריאות, רוקחות וקוסמטיקה – לדוגמא: טיפולי יופי וקוסמטיקה 
 • דלק ואנרגיה – לדוגמא: תחנת דלק ותדלוק
 • חקלאות, בעלי חיים – לדוגמא: גידול עופות
 • מזון – לדוגמא: מסעדה
 • מים ופסולת – לדוגמא: טיפול בפסולת
 • מסחר ושונות – לדוגמא: מכבסה וניקוי יבש
 • עינוג הציבור, נופש וספורט – לדוגמא: בית מלון
 • רכב ותעבורה – לדוגמא: חניון
 • שירותי שמורה ואבטחה, נשק ותחמושת – לדוגמא: מוקד בקרה אלקטרוני 
 • תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים – לדוגמא: גזירה ותפירה
במידה וסוג העסק שלכם נמנה על הרשימה לעיל ומופיע בטבלה שבצו, העסק יהיה טעון רישוי.
כבעלי עסק, יש לכם אחריות כלפי הציבור שמגיע לעסק וכלפי העובדים שלכם. רישיון עסק בא להבטיח כי ננקטו כל האמצעים המתאימים להפעלתו התקינה של העסק לשם שמירה על המטרות הבאות: איכות הסביבה, בריאות, ביטחון ובטיחות הציבור.
בתהליך הרישוי מעורבים משרדי ממשלה שונים: המשרד להגנת הסביבה, משטרת ישראל, משרד העבודה, משרד החקלאות, משרד הבריאות , כבאות והצלה.

צעדים חשובים לפני פתיחת העסק:

 1. לפנות לרשות המקומית שבתחומה נמצא העסק ולבדוק את דרישות הרשות. 
 2. מומלץ להתייעץ עם הרשות המקומית לפני בחירת הנכס.
 3. ניתן לבקש חוות דעת מקדמית מהרשות המקומית ולחסוך טעויות בתהליך הרישוי.
 4. להכין מפה מצבית, תרשים סביבה ותכנית עסק.
 5. לעמוד בדרישות של חוקי התכנון והבנייה.
 6. להנגיש לאנשים עם מוגבלות את בית העסק והשירות, גם אתר האינטרנט של העסק.
 7. לקיים את הדרישות במפרט האחיד.
 8. להגיש בקשה לרשות המקומית לרישיון עסק, בהתאם לדרישות המפורטות במפרט האחיד בצירוף המסמכים והאישורים הנדרשים. 

שימו לב:

 • לכל רשות מקומית יש דרישות לפי החוקי עזר העירוניים בנוסף לדרישות של נותני האישור הממשלתיים.
 • במידה ומתקיימת בפעילות העסק פעולות שונות, יש לקבל רישיון עסק לכל סוג של פעולה.
לכל עסק טעון רישוי יפורסם מפרט אחיד, הכולל את ההנחיות, הדרישות והתנאים שעל בעל העסק לקיים ולעמוד בהם. הדרישות מתחלקות לדרישות מקדימות (לפני  פתיחת העסק ולתכנון העסק) ודרישות לעבודה השוטפת (אופן העבודה, וההתנהלות היומית). 

קיימים 4 מסלולי רישוי, בהתאם למורכבות של העסק:

 • מסלול תצהיר – הגשת הצהרה לעמידה בדרישות של המפרט האחיד וקבלת רישיון עסק באופן מידי. בטבלת צו רישוי עסקים - יסומן בטור ד' באות ת'.
 • מסלול היתר מזורז א' – הגשת הצהרה לעמידה בדרישות של המפרט האחיד, קבלת היתר מזורז ל-180 ימים. לנותני האישור ניתנת האפשרות לערוך ביקורת בתקופה זו. ולאחר 180 ימים קבלת רישיון עסק. בטבלת צו רישוי עסקים - יסומן בטור ד' באות א'.
 • מסלול היתר מזורז ב' – הגשת תצהיר, קבלת היתר מזורז ל-180 ימים ורק אחרי תקופת בדיקה של נותני האישור ניתן לפתוח את העסק וקבלת רישיון. בטבלת צו רישוי עסקים - יסומן בטור ד' באות ב'.
 • מסלול רגיל – קבלת רישיון בגמר תהליך הרישוי. בטבלת צו רישוי עסקים – אין סימון בטור ד'.

בהתאם לחוק, בעלי עסקים טעוני רישוי יכולים להגיש השגה באמצעות האינטרנט, על דרישה או החלטה של אחד מנותני האישור. 

ניתן להגיש השגה בנושאים הבאים:

 • סירוב למתן רישיון/היתר זמני/ היתר מזורז.
 • דרישה להמציא מסמם או לעמוד בתנאי שדרש מהם נותן אישור, כולל דרישה המופיעה במפרט האחיד ואינה מופיעה בחיקוק, אך לא דרישה לתיקון לקוי המופיעה במסגרת דו"ח תיקון ליקויים.

למידע נוסף אודות הגשת השגה על פי חוק רישוי עסקים >>

מקרא לטבלה בצו רישוי עסקים >>