דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי


שם הפרסום: סקר מוסר תשלומים בעסקים קטנים ובינוניים, ספטמבר 2022
תאריך פרסום: ספטמבר 2022
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תקציר

  • מוסר התשלומים במגזר הממשלתי בשנת 2022 השתפר לעומת שנת  2019. 33% מהעסקים דיווחו על אי תשלום בזמן בהתאם להוראות החוק, לעומת כ-50% מהעסקים שדווחו כך בשנת 2019
  • גם בגופים הציבוריים מוסר התשלומים השתפר: 35% מהעסקים דיווחו על לקוחות שאינם עומדים בהוראות החוק, לעומת 56% בשנת 2019
  • המצב העסקים הזעירים (עד 5 מועסקים) השתפר אף יותר – 81% מלקוחותיהם מהמגזר הציבורי עומדים בדרישות החוק, לעומת 65% בשנת 2019
  • מצב העסקים הקטנים, להם מעל 5 עובדים, טוב פחות. רק 57% מהלקוחות הציבוריים שלהם עומדים בדרישות החוק, על אף שמצבם השתפר ביחס לשנת 2019, אז 35%  בלבד מלקוחותיהם עמדו בדרישות החוק
  • גם בשלטון המקומי חל שיפור ורשויות מקומיות מעכבות כיום פחות כיום תשלומים לעומת 2019. בשנת 2022 64% מהעסקים דיווחו על עמידה בדרישות החוק, לעומת44% בשנת 2019
  • השיפור במוסר התשלומים מתבטא גם בקרב לקוחות פרטיים, למרות שהחוק לא חל עליהם. 17% מהעסקים דווחו בשנת 2019 על עיכוב בתשלומים. שיעור זה ירד ל-6% בשנת 2022

סקר מוסר תשלומים
 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.