דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

נושא: פרסום שנתי על מדד עשיית עסקים ברשויות מקומיות הערביות

תאריך פרסום: 2021
הגורם המפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה.

לצפייה בדו"ח של המדד ברשויות הערביות
לצפייה מדד הרשויות המקומיות הכללי

מידע כללי

במדד עשיית עסקים ברשויות דורגו 75 הרשויות המקומיות עם מספר העסקים הגדול ביותר בתחומן.  הסוכנות עורכת מדד הרשויות המקומית זו השנה החמישית ומטרתה לשמש כלי עבודה עבור הרשות המקומית, שכן הוא מאפשר לכל רשות להשוות את ביצועיה לרשויות אחרות במגוון פרמטרים, וכן לנתח את ביצועיה בתחומים בהם היא פעילה. 

בנוסף למדד הרשויות, השנה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ערכה מדד לרשויות הערביות שהשתתפו במדד הכללי שכלל 75 רשויות.

המדד מתעדכן אחת לשנה וכאמור משקלל ארבעה דירוגים שונים בכל רשות. הדירוגים המרכיבים את המדד הם:

  1. שביעות רצון של העסקים - פרמטר זה נבדק באמצעות סקר שנערך בקרב כ- 4,000 עסקים בכל הרשויות הנבדקות במדד. הסקר כולל שאלות בנושאים של שירותים לעסקים, תשלומים, וקידום עסקים על ידי הרשות.

  2. ניגשות למכרזים - פרמטר זה נבדק ע"י בחינה של מידת הנגשת מכרזי הרכש של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים, במכרזים רלוונטיים.
    נגישותו של מכרז נבחנת לפי הנגשתו למציעים באמצעות פרסומו, וכן לפי היקף העלויות הכרוכות בהגשת הצעה. עלויות ההשתתפות במכרז הן עלות רכישת מסמכי המכרז, ערבות הצעה וערבות ביצוע- כל אלו יבחנו ביחס להיקף ההתקשרות הצפוי במכרז. 

  3. גובה הארנונה - פרמטר זה נבדק על בסיס נתוני הארנונה בכל הארץ, במטרה לבחון את גובה הארנונה העסקית ביחס לממוצע גובה הארנונה העסקית של כל הרשויות הנמדדות.

  4. נגישות המידע - פרמטר זה יבדק באמצעות סקירה של אתרי האינטרנט בכל אחת מהרשויות המשתתפות במדד. במסגרת הסקירה אנו בודקים את היקף המידע השימושי ואיכותו, והפעולות המקוונות אותן ניתן לבצע.

כל אחד מהפרמטרים שהוצגו לעיל דורגו בנפרד כך שלכל רשות יש ארבעה דירוגים נפרדים עבור שביעות רצון, נגישות המידע, גובה הארנונה ונגישות למכרזים.

על סמך ארבעת הדירוגים נבנה דירוג סופי אשר כל אחד מהדירוגים קיבל משקל לפי חשיבותו ואיכות הנתונים שנאספו בגינו, באופן הבא:

  • סקר שביעות רצון של העסקים – 55%
  • נגישות למכרזים – 20%
  • משקל גובה הארנונה – 15%
  • משקל נגישות המידע – 10%

בנוסף, המדד מחולק לשלוש קבוצות גודל, לפי מספר התושבים, וזאת על מנת לשמור על השוואה מדויקת והוגנת בין הרשויות שכן רשות מקומית של עד 50 אלף תושבים, אינה דומה לקשות מקומית של למעלה מ- 150 אלף תושבים. הרשויות הערביות שהשתתפו במדד נמנות על שתי קבוצות גודל: רשות של עד 50 אלף תושבים, ורשות שבין 50 אלף ועד 150 אלף תושבים.

בנוסף למדד השנתי המתואר, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ביצעה השנה "מדד קורונה" שהוא דירוג נפרד הבוחן את הפעילות של הרשויות המקומיות לטובת העסקים בזמן משבר הקורונה. דירוג זה מתבסס על סקר בו נשאלו העסקים מספר שאלות בנוגע לשביעות רצונם מפעולות שביצעה הרשות למען העסקים בכדי להקל עליהם את ההתמודדות בעת משבר הקורונה. בנוסף מדד הקורונה כולל גם דירוג לרמת הנגשת המידע הנוגע למשבר הקורונה, באתר הרשות. 

לצפייה בדוח של מדד הקורונה ברשויות הערבית

לצפייה בדוח של מדד הקורונה הכללי


 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.