דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: עידוד לעיצוב מוצרים תעשייתיים – מחקר הערכה על בסיס סקרי משתתפים
תאריך פרסום: יולי 2021
גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

מידע כללי

התוכנית עידוד לעיצוב מוצרים תעשייתיים מיועדת לעסקים בתחום התעשייה המסורתית, והיא מסבסדת לעסקים חלק מהוצאות על עיצוב תעשייתי לשיפור מוצרים. 
מטרת התכנית להגדיל את הפריון ואת הכנסות של עסקים יצרניים באמצעות עידודם להשתמש בעיצוב תעשייתי. זאת מתוך הבנה שבתחום זה יש כשל שוק הגורם לתת-שימוש של עסקים בעיצוב תעשייתי.  ההנחה היא שעסקים שמעולם לא השתמשו בעיצוב תעשייתי יחשפו לתרומה של העיצוב התעשייתי לשיפור העסק וימשיכו להשתמש בעיצוב גם לאחר התכנית. עסקים המשתמשים כיום בעיצוב תעשייתי יגדילו את השימוש בו עוד יותר ויעבדו על כיוונים ופיתוחים מתקדמים (ומסוכנים) יותר.
סקירה זו בוחנת את אופי העסקים שהשתתפו בתוכנית, ומנתחת את ההשפעות של התוכנית על העסקים שהשתתפו בה ועל המשק. הסקירה מתבססת על ראיונות שבוצעו במהלך חודשים אוגוסט וספטמבר 2020 עם 77 עסקים שהשתתפו בתוכנית. 

מתודולוגיה

הסקירה מתבססת על ראיונות שבוצעו במהלך חודשים אוגוסט וספטמבר 2020 עם 77 עסקים שהשתתפו בתוכנית. העסקים קיבלו את המענק ממשרד הכלכלה בין השנים 2012-2018. 

עיקרי הממצאים מתוך ניתוח הנתונים 

  • 97% מהמוצרים שפותחו במסגרת התכנית הינם מוצרים חדשים עבור העסק, ולא כאלה שהחליפו מוצרים ישנים
  • שביעות הרצון של העסקים שהשתתפו בתוכנית גדולה מאד, בוודאי בהתחשב בעובדה שמדובר בתוכנית ממשלתית המסבסדת עסקים פרטיים על פי קריטריונים, ולכן מקיימת בירוקרטיה ומאלצת את היזם להתמודד עם הרבה מסמכים. העסקים התבקשו לדרג את שביעות רצונם מהתוכנית בין 1 ל-10. רובם דירגו את התוכנית בציון גבוה מאוד, כ-33% דירגו בציון 10, 23% דירגו בדירוג 9 ו-20% דירגו בדירוג 8, כאשר ממוצע הדירוגים היה 8.05
  • 46% מהמוצרים שפותחו, במסגרת תכנית משרד הכלכלה, יצאו לשוק. הפיתוח של 18% נוספים מהמוצרים הסתיים אך הם טרם יצאו לשוק והפיתוח של 11% מהמוצרים הופסק. מרבית המוצרים שכבר יצאו לשוק פותחו על ידי עסקים שנכנסו לתכנית לפני שנת 2017
  • בדיקת שיעור התוספתיות מעלה ש-58% מסך העסקים שהשתתפו העידו כי בוודאות, או בסבירות גבוהה, לא היו משלימים את הפיתוח של המוצר ללא התכנית של משרד הכלכלה
  • יזמים רבים, מבין אלו שיצאו לשוק והחלו למכור, מציינים שהייתה להם הפתעה לטובה מהמכירות שעלו מהר ומעבר לציפיות. גידול זה נובע לטענתם מהחדירה המהירה של המוצר המעוצב לשוק. גם יצרנים רבים בתחום המוצרים הנמכרים ליצרנים ולא ללקוח סופי (B2B) ציינו את הערך המוסף של העיצוב למכירות המוצר
  • יזמים רבים ציינו כי בנוסף לעיצוב המוצר נעשה גם מחקר לשיפור כלכליות הייצור, וכתוצאה מכך המוצרים שודרגו והפכו לא רק למעוצבים יותר, אלא גם זולים יותר לייצור. החברות שיפרו את מצבן בשוק לעומת המתחרות, ויכולתן לחדור לשוק גדלה
  • נוסף לסקר נבדקו גם תוצאות של עסקים שהשתתפו בתוכנית, ושל קבוצת ביקורת לעסקים אלו, באמצעות בדיקה של נתונים מביטוח לאומי. נמצא שהשכר הממוצע של העסקים שהשתתפו בתוכנית עלה אחרי הפרויקט ב-8.75% יותר מעליית השכר בקבוצת הביקורת, אך תוצאה זו אינה מובהקת סטטיסטית.


 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.