ממצאי סקר עסקים 2018

זו השנה הרביעית שהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מבצעת סקר בקרב 500 בעלי עסקים קטנים ובינוניים בגודל עד 100 מועסקים, ובו נשאלו מגוון שאלות הנוגעות למצב העסק שלהם.

ממצאים עיקריים:

• נראה שמגמת העלייה ברווחים של העסקים הקטנים והבינוניים נעצרה בין שנת 2016 לשנת 2017, אולם עדיין מצב העסקים הקטנים והבינוניים טוב ממה שהיה בשנים שלפני 2016.

• בבדיקה של רווחיות לפי קבוצות גודל של עסקים, הגידול הנמוך ביותר ברווחיות הוא בקרב קבוצת העסקים הקטנים (גודל 5 – 19 מועסקים). בקבוצה זו גם השיפור בפריון היה הקטן ביותר. למרות זאת, הבעלים של העסקים בקבוצת גודל זו שוקלים פחות מעסקים אחרים לסגור את העסק. 

• יש הבדל  בחסמים עליהם מדווחים עסקים בהתאם לגודל של עסקים. בקרב עצמאים ללא מועסקים, החסמים השכיחים ביותר הם חסמים של מציאת לקוחות ותחרות. חסמים אלו הם ליבת התחרות בעולם העסקי. אולם בקרב עסקים זעירים, בגודל 1 – 4 מועסקים, דווקא עומס בירוקרטי ומיסים מהווים את החסם המרכזי. עסקים קטנים ובינוניים (חמישה מועסקים ומעלה) דיווחו על זמינות של כוח עבודה, או ניהול מיומן, כחסם המרכזים המקשה עליהם.

• ריבוי הדרישות הבירוקרטיות השוטפות, מכלל הגורמים אתם העסק קשור, מהווה חסם בולט בכל קבוצות הגודל של העסקים ו-32% מהעסקים ציינו אותו כגורם הרגולטורי המקשה עליהם ביותר. הגורם הבא אחריו הוא עמידה במגבלות ודרישות של משרדי ממשלה שונים שצוין על ידי 25% מהמשיבים בסקר. 

• כ-14% אחוז מהעסקים דיווחו שיש להם חנות אינטרנטית. שיעור זה מהווה גידול משמעותי לעומת שנת 2016 שאז דיווחו רק 4% מהעסקים על חנות אינטרנטית. שיעור החנויות המקוונות גבוה יותר בעסקים בינוניים ועומד על כ-20%, לעומת שאר קבוצות הגודל בהם שיעור זה עומד על כ-14%.

לצפיה בסקר המלא​​