מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל – תמונת מצב 2017

​שם המחקר: מימון עסקים קטנים ובינוניים בישראל – תמונת מצב 
נושא המחקר: ניתוח מגמות ומצב האשראי לעסקים בהבחנה בין עסקים בגדלים שונים 
תאריך פרסום: דצמבר 2017
מוסדות המחקר: דוח עם נתונים שהכינה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה על פי מפרט של ה-OECD. 

הדוח מכיל מאגר מידע בו מפורטים נתונים על מימון ואשראי לעסקים בהפרדה בין עסקים קטנים, בינוניים וגדולים. הדוח מביא נתונים על היקף האשראי של העסקים, מקורות המימון שלהם, תנאי המימון, מימון הון עצמי, מעורבות וסיוע ממשלתי ואינדיקטורים נוספים הנוגעים למימון.

זהו תרגום של מסמך שהופק על ידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים ונשלח לארגון ה-OECD. הנתונים מיועדים לאפשר השוואות בין-לאומיות בין מדינות שונות והם נאספו במסגרת פרויקט של ה-OECD שנקרא: