דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

שם הפרסום: סקר מוסר תשלומים בעסקים קטנים ובינוניים, שנת 2022

תאריך פרסום: מרץ 2023

גורם מפרסם: הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים

תקציר

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במשרד הכלכלה, מבצעת מדי שנה סקר מעקב אחר מוסר התשלומים בקרב עסקים קטנים ובינוניים בישראל. הסקר בודק עד כמה הלקוחות של העסקים עומדים במועדי התשלום המוגדרים בחוק מוסר תשלומים. הסקר הנוכחי הוא סקר טלפוני שנערך בחודשים מאי-יוני שנת 2021 בקרב 505 עסקים.

  • מוסר התשלומים לעצמאים, שלא מעסיקים שכירים, הוא הקרוב ביותר לתנאי חוק מוסר תשלומים לספקים, ורק 10% מהלקוחות של עסקים אלו חורגים מתנאי החוק. מנגד לעסקים עם 5-19 עובדים נמצא השיעור הגבוה ביותר של לקוחות שחורגים מתשלום במועד (23%) וגם מספר ימי החריגה הממוצע הגבוה ביותר (16 ימים).
  • ענף התעשייה הוא הענף שבו נמצא שיעור הלקוחות הגבוה ביותר שחורג מתשלום במועד, ושיעור זה עומד על 36% ושיעור ימי החריגה הממוצע בענף הוא 20 ימים. ענף השירותים הוא הענף שבו השיעור הנמוך ביותר של לקוחות שחורגים מתשלום במועד (15%) וימי החריגה הממוצע בענף הוא 9 ימים.
  • 29% מהלקוחות של עסקים, שמחזורם מעל 5 מיליון שקל, אינם עומדים בדרישות החוק. זאת  בהשוואה ל-16% בעסקים שמחזורם השנתי קטן מ-5 מיליון. כך שנראה שהבעיה של מוסר התשלומים ירוד אינה פוגעת בעסקים קטנים יותר מאשר בעסקים גדולים. 
  • 39% מהלקוחות שהם גופים ציבוריים אינם משלמים בזמן הנקוב על פי החוק. במגזר הממשלתי 34% אינם עומדים בזמני החוק, ברשויות המקומיות 28% אינם עומדים בזמני החוק, ואילו בקרב לקוחות מהמגזר העסקי רק 10% אינם עומדים בזמני החוק. רשויות מקומיות חורגות ממועד התשלום בממוצע ב-30 ימים, מספר ימי החריגה הממוצע מדרישות החוק דומה בגופים ציבוריים ובמגזר הממשלתי, ועומד על 18 ימים. לקוחות פרטיים אינם מחויבים בדרישות החוק, אולם העסקים מדווחים שהם חורגים, בממוצע, ב-5 ימים מהמועד שמצופה מהם לשלם.
  • מערכת הבריאות הוחרגה מתשלום רגיל על בסיס החוק. כ-42% מהלקוחות של עסקים ממערכת הבריאות משלמים בתנאים של שוטף+90 יום, או אף יותר. שאר הלקוחות משלמים בטווח זמן קצר יותר מ-90 יום.
  • לקוחות מהמגזר העסקי צריכים לשלם לספקים שלהם עד שוטף + 45 יום, אלא אם כן סוכם במפורש אחרת. 37% מהעסקים מדווחים שאף לקוח עסקי שלהם אינו קובע תנאים אחרים בחוזה, בעוד 18% מהעסקים דיווחו שכול הלקוחות העסקים שלהם קובעים תנאים שונים בחוזה.
  • 63% מהעסקים דיווחו שלפחות אחד מהלקוחות שלהם קובע תנאים לתשלום באמצעות חוזה, תנאים ששונים מברירת המחדל של החוק. מבין העסקים שעובדים עם לקוחות שקובעים תנאי תשלום אחרים בחוזה, 14% דיווחו שהתשלום מבוצע בטווח של שוטף+45 יום. 31% אחרים דיווחו שתנאי החוזה הם של תקופה ארוכה משוטף+ 90 יום.
  • עסקים קטנים ובינוניים ניגשים למכרזים בשיעורים נמוכים יחסית בכל סוגי המגזרים, 9% מהעסקים ניגשים למכרזים של המגזר הממשלתי, 8% למכרזים במגזר הציבורי מקומי, 7% למכרזים במגזר העסקי, ו-5% בלבד למכרזים במגזר הציבורי הלא ממשלתי. מבין העסקים שניגשים למכרזים, שיעור גבוה יחסית זוכים במכרז 86% במגזר העסקי, 84% במגזר הציבורי הלא ממשלתי וסביבות 70% במגזר הציבורי הממשלתי ובמגזר הציבורי המקומי.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.