דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה, הגיעה לסיכום עם רשות המסים לפיו עסקים קטנים בתחום הייצור, יוכלו לדווח מע"מ רק עם קבלת התמורה. בתחילה התאפשר דבר זה לעסקים יצרניים עם מחזור שנתי של עד 2 מליון ₪, ולאחר מכן הורחב לעסקים עם מחזור של עד 3.45 מליון ₪.
מדובר במהפכה של ממש בתחום המיסוי לעסקים קטנים, שכן עד כה האפשרות לדווח מע"מ ולמעשה לשלם אותו, בעת קבלת התמורה על העסקה, ניתנה אך ורק לעסקים בתחום השירותים. 

שאלות ותשובות בנושא מע"מ: ​

אז מה חדש בחו​ק המע"מ?

לאחרונה, נכנסו לתוקפם שני חידושים בחוק מס ערך מוסף, שנועדו להקל על עסקים קטנים בתשלומי המע"מ. השינויים מאפשרים לעסקים קטנים להוציא חשבונית מס, ולשלם מע"מ , רק לאחר קבלת התמורה עבור השירות או המוצר שסופק. שיטה זו, מכונה מע"מ עם קבלת התמורה  או 'מע"מ על בסיס מזומן' (בשונה ממע"מ על בסיס מצטבר).
 

מי העסקים שרשאים לדווח מע"מ על בסיס מזומן:

  • עסקים נותני שירותים - בעלי מחזור עסקי של עד 15 מיליון שקלים.
  • עסקים יצרניים -  בעלי מחזור עסקים של עד  3.45 מיליון שקלים. 

​אז איך זה עובד?

במצב החדש, בתום עסקה למתן שירות או לאספקת מוצר ינפיק העסק חשבונית עסקה עבור הלקוח בה מפורט הסכום, שעל הלקוח לשלם, תמורת השירות או המוצר. 
רק לאחר קבלת התשלום עבור השירות/ המוצר, ינפיק העסק חשבונית מס וידווח למע"מ. חשבונית עסקה, כל זמן שלא הפכה לחשבונית מס, אינה מחייבת את העסק בתשלום מע"מ ולא מאפשרת לקונה לקזז מע"מ עבורה.
  

מע"מ על בסיס מזומן – זכותכם לפי חוק!

שינוי מהותי נוסף אוסר  על לקוחות לדרוש חשבונית מס מעסק, הזכאי לשלם מע"מ על בסיס מזומן. דרישה שכזו, תחשב כעבירה על החוק. שינוי זה מאפשר לעסקים הקטנים לממש את זכותם לדווח מע"מ על בסיס מזומן (רק לאחר קבלת הכסף) וזאת מבלי להיאלץ להתמודד עם לחצים מצד לקוחות גדולים הדורשים חשבונית מס לצרכיהם.
 

הסבר מפורט על השינויים בחוק מס ערך מוסף בשנים 2009-2017

  • בשנת 2009 – הוראת שעה שמאפשרת לנותני שירותים עם מחזור עסקים של עד 15 מיליון שקלים לדווח מע"מ על בסיס מזומן, ולשלם את המס רק אחרי קבלת התשלום על העסקה, ולא בעת מתן השירות.
  • יוני 2011 – תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון 41) המאפשר לעסקים נותני שירותים עם מחזור עסקים של עד 15 מיליון שקלים לדווח מע"מ עם קבלת התמורה. ולמעשה, הוראת השעה הופכת לחלק מהחוק, סעיפים 24, ו-29(1א). היקף העסקים שהיו זכאים ליהנות מאפשרות זו היה כ-278 אלף עסקים (60% מכלל העסקים), וכללה נותני שירותים בלבד ולא עסקים יצרניים או עסקים שמחזיקים מחסנים עם מלאי של סחורה.
  • ​אפריל 2012 – תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון 42) מרחיב את האפשרות לדווח מע"מ על בסיס מזומן וקובע שני דברים:
  1. גם עסקים יצרנים עם מחזור עסקים של עד 1,950,000 שקלים יוכלו לדווח מע"מ על בסיס מזומן (סעיף 29(1ב) לחוק מס ערך מוסף, וסעיף 2(ד) לתוספת א' להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות). התיקון מאפשר לעוד כ-69 אלף עסקים לדווח מע"מ על בסיס מזומן.
  2. הקונה לא ידרוש חשבונית מס אם העסק רשאי לדווח מע"מ על בסיס מזומן (סעיף 47(א1). קביעה זו נועדה לפתור מצב בו עסקים שהיו זכאים לדווח מע"מ על בסיס מזומן, לא יכלו לממש זכות זו בשל דרישה של לקוחות גדולים וחזקים לקבל חשבונית מס.  
  • ינואר 2015- תיקון לחוק מס ערך מוסף (תיקון 48) מרחיב את האפשרות לדווח מע"מ על בסיס מזומן לעסקים יצרניים עד מחזור של 3.45 מליון ₪. לאחר התיקון הזה, למעלה מ-86% מהעסקים היצרניים רשאים לדווח על בסיס מזומן. בנוסף, רובם המכריע של העוסקים במדינת ישראל גם הם מדווחים על בסיס מזומן.

​קישורים רלוונטיים:

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.