קידום עסקים ברשות

רשות מקומית או אזורית יכולה לסייע לבעלי העסקים והיזמים שבתחומה באמצעות ארגון וגיבוש תכנית מיוחדת שתאגד בין בעלי העסקים בעיר. מציעים כאן רעיון לדוגמא:

​​"נטוורקינג" וימי קניות מיוחדים לעסקים מקומיים:

עסקים קטנים עשויים להתאפיין בחשיפה לא מספקת לקהל היעד בשל גורמים כמו עלויות פרסום ומחסור בידע מקצועי הנוגע לשיווק.
מוצע שהרשות תקיים ימי קנייה בהם תעודד את הציבור לבצע את רכישותיו בעסקים קטנים הפועלים בתחומה, שמצדם יציעו מבצעים והטבות באותו יום. באופן זה יכיר הציבור ביתרונות שמציעים לו עסקים קטנים ויבין את חשיבות התמיכה בהם.  
בנוסף הרשות יכולה לסייע גם בחשיפת העסקים אחד לשני, וליזום מפגשי "נטוורקינג" לקידום שיתופי פעולה בין עסקים קטנים ובינוניים לבין מפעלים גדולים וחברות גדולות.​