דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​כמות הזמן והמשאבים אשר ראוי להשקיע בעסקך בהיערכות למצב חירום תלויה בגורמים רבים. אמנם, תקנות וחוקים מקבעים דרישות מינימום, אולם מעבר למינימום עליך לקבוע כמה סיכון ברצונך וביכולתך לספוג. סיכונים רבים אינם יכולים להיות מבוטחים במלואם, ולאור כך היערכות מניעתית היא הכלי היחיד העומד לרשות העסק על מנת לצמצם את השפעתם. ככתוב לעיל, ניתן לצמצם סיכונים מסוימים על ידי השקעה בתוכניות לצמצום נזק, מערכות הגנה וציוד, עבור סיכונים אחרים אין תחליף לביטוח והותרת עתודות. יש צורך בהבנה של סבירות וחומרת כל סיכון העומד בפני עסקך לפי התרחישים שמופיעים בתחילת המדריך לפי המופיע בתחילת ולקבל החלטות אודות המשאבים אשר יושקעו.


חזרה על התהליך​

תהליך הכנה לחירום אינו תהליך חד-פעמי. הוא נדרש להתבצע באופן עיתי עם השינויים בסיכונים, במשאבי ודרישות העסק. אם כן, מומלץ שהכנת עסקך לחירום תתבצע כחלק משגרה חוזרת כל מספר שנים או לאחר כל שינוי משמעותי בעסק בו נבדקים מחדש מוכנות העסק לחירום והשינויים הנדרשים כדי להכינו.

 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.