דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ישנם כמה כלי סיוע שיכולים לסייע לעסקים להכין את העסק לעת חירום:

​קבלת ייעוץ

עבור ייעוץ מעמיק ומותאם ספציפית לעסק ניתן לפנות לסניפי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. בסניף המעוף יבוצע מיפוי ראשוני של העסק שלך ותינתן הפניה ליועץ מומחה במחיר מסובסד, עמו תבנה תכנית פרטנית הממפה את משאבי וצרכי העסק ואסטרטגיות למניעה נזקים במצבי חירום ולהתאוששות לאחריהם.

קבלת מידע אודות עמידה בדרישות החוק
  • עבור מידע אודות בטיחות בניין בשריפה ניתן לפנות אתר הרשות הארצית לכבאות והצלה.
  • למידע נוסף אודות החזקה בטוחה של חומרים מסוכנים ניתן לפנות למשרד להגנת הסביבה ולאתר מרכז החומרים המסוכנים.
  • למידע נוסף אודות תקנות משרד בריאות הבריאות לעסקים ניתן לפנות לאתר משרד הבריאות.
  • אזורי הסיכון לרעידות אדמה ואפשרויות חיזוק מבנים ניתן למצוא באתר משרד הבינוי והשיכון.
  • מידע נוסף אודות צעדים אשר אפשר לנקוט להגנה על עובדי העסק ולקוחותיו אפשר למצוא באתר פיקוד​ העורף.
קבלת מידע כללי​
  • עקרונות הבסיסיים של עזרה ראשונה.
  • עבור מידע כללי על הכנה לאירועי חירום ניתן לפנות לאתר פיקוד העורף.
  • בהתאם למגבלות גודל העסק והסתברות התרחשות האירוע, תרגול התרחשות אירוע או מצב חירום. בחינת תרחישים ותגובות אפשריות של העסק ושל עובדיו עבור זיהוי סיכונים. על מנת לקבל הסברה והדרכה אודות אופני קידום את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית ניתן לפנות למוסד לבטיחות וגיהות.
  • אתר ready.gov של ממשלת ארצות הברית (המידע בו באנגלית בלבד) המספק מידע מקיף אודות הכנה של הפרט ושל העסק לתרחישי חירום.

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.