כלי סיוע להכנת העסק לקראת מצב חירום

ישנם כמה כלי סיוע שיכולים לסייע לעסקים להכין את העסק לעת חירום:

​קבלת ייעוץ

עבור ייעוץ מעמיק ומותאם ספציפית לעסק ניתן לפנות לסניפי המעוף של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. בסניף המעוף יבוצע מיפוי ראשוני של העסק שלך ותינתן הפניה ליועץ מומחה במחיר מסובסד, עמו תבנה תכנית פרטנית הממפה את משאבי וצרכי העסק ואסטרטגיות למניעה נזקים במצבי חירום ולהתאוששות לאחריהם.

קבלת מידע אודות עמידה בדרישות החוק


קבלת מידע כללי​

  • עקרונות הבסיסיים של עזרה ראשונה.
  • עבור מידע כללי על הכנה לאירועי חירום ניתן לפנות לאתר פיקוד העורף.
  • בהתאם למגבלות גודל העסק והסתברות התרחשות האירוע, תרגול התרחשות אירוע או מצב חירום. בחינת תרחישים ותגובות אפשריות של העסק ושל עובדיו עבור זיהוי סיכונים. על מנת לקבל הסברה והדרכה אודות אופני קידום את תנאי הבטיחות בעבודה והגיהות המקצועית ניתן לפנות למוסד לבטיחות וגיהות.
  • אתר ready.gov של ממשלת ארצות הברית (המידע בו באנגלית בלבד) המספק מידע מקיף אודות הכנה של הפרט ושל העסק לתרחישי חירום.