מדוע כדאי להכין את העסק לעתות חירום?

לעולם לא נדע אם ומתי יתרחש אירוע חירום (יתכן אפילו שאירוע כזה לא יתרחש או שהשפעתו על פעילות העסק תהיה זניחה). אז מדוע כדאי בכל זאת להתכונן?

עסקים קטנים ובינוניים מאופיינים במיעוט משאבי ניהול וברגישות רבה יותר לזעזועים בשוק. לכן, אם העסק ימצא לא מוכן בעת חירום הוא ימצא במצב בו הוא עומד בקשיים גדולים יותר מאשר עסקים מתחרים גדולים.
לקוחותיך מצפים ממך להמשיך באספקת המוצרים והשירותים באופן רציף, במיוחד אם העסק שלך מעורב בייצוא – לקוחות בחו"​ל יטו להיות סבלניים פחות.

במידה והעסק שלך משמש כקבלן משנה או ספק לחברה גדולה, מוכנות למצבי חירום מהווה מרכיב מרכזי בהתקשרות ויכולה להשפיע על החלטות הרכש ממך ולהגדיל את הכנסותיך כבר היום.

יתכן שלעסק שלך יש ביטוח למצבי חירום, ובדרך כלל המדינה מפצה עסקים על נזקים הנגרמים בעת חירום – עם זאת, החזרי הביטוח והפיצויים אינם מידיים ואינם מכסים את כל הפסדי העסק וגם אינם מהווים תחליף ללקוחות שעזבו. לכן, היערכות נכונה וצמצום הנזקים מראש עשויים להיות חיוניים לפעילותך.

מוכנות גבוהה לתרחישי חירום תכין את העסק שלך גם להתמודדות עם תרחישי שגרה כגון קצר, פיצוץ צינור מים וכו'.

לפי מחקרים, עד כ-40% מהעסקים הנסגרים כתוצאה מהשפעת אסון טבע או מאסון מעשה ידי אדם לא נפתחים שוב.[3]


------------------------------

[3] לפי נתוני Insurance Information Institute האמריקאי.​