דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
 • הקרן בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז, בריבית מוזלת, עם ביטחונות מופחתים, בשיעור מוגדל של ערבות מדינה וללא עמלות או תשלומים נוספים.
 • המסלול מיועד להעמדת הלוואות למימון הון חוזר לעסקים שנקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה.
 • ישנו גם מסלול מיוחד לעסקים בסיכון מוגבר שמטרתו להרחיב את הסיוע הניתן לעסקים נוספים שעומדים באחד מן התנאים הבאים:
  • עסקים שיציגו ירידה של 40% ומעלה במחזור הכנסות באחד משלושת החודשים שקדמו לחודש הגשת הבקשה ביחס לתקופה מקבילה אשתקד
  •  עסקים שיציגו ירידה של 25% ומעלה מהמחזור במהלך אחד מהרבעונים בתקופת המשבר ביחס לרבעון המקביל אשתקד
  • ניתן גם לאשר הלוואות במסלול המוגבר על בסיס תחזית בדבר הירידה בהיקף הפעילות
  • עסקים שהוקמו או החלו פעילות בין ה-1.10.2019 לבין ה-1.4.2020 ושמחזור הפעילות שלהם הוא עד 500 אלף ₪

תנאי ההלוואה - במסלול הקורונה

 • תשלום מלא של הריבית על ידי המדינה בשנה הראשונה. החל מהשנה השנייה ואילך ריבית של פריים + 1.5% בממוצע
 • אפשרות לדחיית החזרים של עד 24 חודשים ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)
 • ביטחונות נמוכים עד 5% מגובה ההלוואה (במקום 25%)
 • פריסה של עד 10 שנים בהחזרי ההלוואה
 • הליך מזורז לטיפול בבקשה - מקסימום 7 ימי עבודה
 • ללא עמלות או תשלומים נוספים לבנק או למדינה

סכום ההלוואה

 • במסלול הכללי: עד 40% מהמחזור ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪
 • במסלול לעסקים בסיכון מוגבר: עד 40% מהמחזור ועד סכום מקסימלי של 20 מיליון ₪
 • עסקים שהחלו פעילות בין ה-1.10.2019 לבין ה-1.4.2020: עד 500 אלף ₪ או עד 16% מסכום ההוצאות המצטברות, הגבוה מביניהם.

יתרונות התוכנית

 • ללא ריבית בשנה הראשונה והחל מהשנה השנייה ריבית מוזלת ביחס למחירי השוק
 • הגשת בקשה עצמאית בהליך קצר וידידותי של מילוי פרטים בסיסיים בלבד
 • פריסת תשלומים ל-10 שנים
 • אפשרות לדחיית תשלום ראשון ב-24 חודשים
 • במידה ואושר סכום חלקי מתקרת הזכאות ניתן להגיש בקשה להלוואה משלימה לאחר 30 ימים
 • במידה ונדחתה הבקשה על ידי הגוף המממן ניתן להגיש בקשה לגוף מממן אחר

למי מיועד המסלול המיוחד של הקרן בערבות המדינה?

 • עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, שותפות, אגודה שיתופית, עמותה 
 • בעלי מחזור הכנסות של עד 400 מיליון ₪ בשנה שקדמה לבקשה
 • נקלעו לקשיים תזרימיים בעקבות התפשטות נגיף הקורונה

הגשת בקשה להלוואה במסלול מזורז ומהיר

הליך הגשת הבקשה הינו פשוט וידידותי באמצעות האתר של הקרן - הבקשה תישלח באופן מיידי לבנק לפי בחירתך ונציג הבנק ייצור קשר להמשך טיפול בתוך יום עסקים אחד.

מערך מעוף ברחבי הארץ של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים עומד לרשות עסקים שנפגעו מהתפרצות הנגיף בייעוץ והכוונה, וכן, סיוע בגישור על פערי תזרים המזומנים באמצעות הלוואה במסלול המיוחד של הקרן בערבות מדינה. 

 

לא