דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מסלולי ההלוואות הבנקאיות

  • ​מסלול הלוואות לעסקים קטנים וזעירים בפריפריה הגאוגרפית
  • מסלול לקידום עסקים קטנים וזעירים באזור הגליל

​​תנאי ההלוואה

  • בטחונות: ערבות אישית או ערבות בני זוג, וערבות בעלים

  • פיקדון: 25% בטחונות נזילים מטריאליים

  • תקופת פירעון: 3 עד 5 שנים

  • ריבית: פריים + 2.1%

  • היקף ההלוואה: עד 50,000 ש"ח עד 750,000 ש״ח

 

לא

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.