דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

*בכל סתירה בין מידע זה להוראת בתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), יגבר קובץ התקנות.

היכן מגישים את הקשה להנחה מארנונה?
העסק מגיש בקשה למענק החזר הוצאות קבועות ממס הכנסה ואז ממלא טופס מקוון באתר הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, במידה והעסק עומד בתנאי הסף, הבקשה תועבר לרשות המקומית והיא תזכה את העסק.

עבור כמה סניפים של העסק ניתן לקבל החזר?
עסק העומד בתנאי הסף רשאי לקבל זיכוי עבור כל הנכסים שברשותו.

האם ניתן להגיש בקשה עבור נכסים ברשויות שונות?
בטופס הבקשה ניתן לבחור מספר רשויות מהן יבקש העסק הנחה בארנונה.

האם ניתן להגיש מספר בקשות כאשר כל בקשה מתייחסת לתקופה אחרת?
במידה והעסק עומד בתנאי הסף, ניתן להגיש מספר בקשות להנחה מארנונה, בכל פעם עבור תקופת הנחה אחרת.

במידה ולא קיבלתי זיכוי למי לפנות לבירורים?
יש לפנות למוקד 3569* שלוחה 2.

 

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.