דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

החברה מספקת ערבות חליפית לערבות בנקאית ללא צורך בפיקדון, החיתום מהיר ודיגיטלי ומתבצע בזמן קצר ולאחריו הערבות מתקבלת בדוא"ל. 

הערבות מאפשרת להקל על תזרים המזומנים ולהקטין התחייבויות לבנקים וזאת בזכות העובדה כי לא נדרש ממבקש הערבות להפקיד פיקדון. הערבות ללקוח פרטי עד 25,000 ש"ח, ובצרוף ערב נוסף עד 50,000 ש"ח. במקרה של מימוש ערבות תוצע ללקוח אפשרות לפריסת התשלומים.

למי מיועד המיזם?

קהל יעד של כ- 400,000 עסקים קטנים ובינוניים ולכ- 100,000 משקי בית, המחזיקים להערכת החברה מעל לעשרה מיליארד ש"ח "כלואים" בפיקדונות בבנקים, וזאת בריבית שלילית כנגד ערבויות בנקאיות לשכירות ולאשראי ספקים.

החברה המבצעת

אובלי ערבויות בע״מ | לאתר החברה

 

הסוכנות מפעילה מגוון כלי סיוע ותוכניות אשראי לעידוד יזמים ופיתוח עסקים קיימים. הסוכנות מפעילה את שירותי הסיוע באמצעות מערך מעוף ברחבי הארץ.